Publicat per

Repte 4 – Tree test

Publicat per

Repte 4 – Tree test

Repte 4 – Tree test Introducció i objectiu En aquest repte s’ha realitzat un Tree Test fent servir l’eina online de Optimal…
Repte 4 – Tree test Introducció i objectiu En aquest repte s’ha realitzat un Tree Test fent servir l’eina…

Repte 4 – Tree test


Introducció i objectiu

En aquest repte s’ha realitzat un Tree Test fent servir l’eina online de Optimal Work [1] amb les dades obtingudes al final en el Card Sorting de la botiga online de fotografia. El Tree Test es un mètode amb usuaris que ens permet avaluar si la navegació del nostre servei es la millor opció i en cas que no, estudiar quin es el camí que els usuaris haguessin triat per re-avaluar l’arquitectura.

En l’elaboració del Tree Test, a més a més de comptar amb els resultats del Card Sorting per estructurar els productes, s’han plantejat els següents objectius per tal de completar el disseny de navegació:

 1. Buscar un element que hagi tingut molt de concens en el Card Sorting.
 2. Buscar un element que hagi tingut poc concens en el Card Sorting.
 3. Indicar on es pot descobrir el contacte de la botiga física més propera.
 4. Indicar on es pot descobrir l’estat de la comanda en curs.
 5. Indicar on es pot descobrir les polítiques de devolució d’una compra passats 15 díes.

A més a més, ja que el Tree Test és anònim, s’ha plantejat algunes preguntes per poder identificar quin perfil té les persones que realitzen l’activitat. Aquestes són saber l’edat, el nivell de familiaritat amb compres online i el nivell de familiaritat amb elements fotogràfics.

Donat que el Card Sorting es va realitzar en castellà i per mantenir la concordança, el Tree Test s’ha presentat en castellà i per tant els resultats obtinguts estaràn en castellà. Tot i així, l’informe es mantindrà en català.


Proposta de menú de navegació inicial

Un cop analitzat l’informe de resultats del Card Sorting i tenint en compte les tasques a completar, s’ha dissenyat el següent menú de navegació.


Descripció de les tasques sol·licitades

Per tal d’avaluar els objectius principals, s’han dissenyat 5 tasques indicant un context per a que els usuaris poguessin abordar el repte.

1. Buscar un element que hagi tingut molt de concens en el Card Sorting.

Descripció. “Para tu cumpleaños te han regalado una cámara réflex para que te la puedas llevar de vacaciones pero, para viajar más cómodo, decides proteger la cámara.
Busca una funda para tu cámara.

Ruta d’èxit.

  • Productos > Accesorios y complementos > Fundas cámaras

2. Buscar un element que hagi tingut poc concens en el Card Sorting.

Descripció. “Tu mejor amiga le encanta la fotografía y constantemente intenta buscar formas de innovar con distintas tecnologías. Como se acercan las vacaciones y en el trabajo te han dado un plus, decides hacerle un regalo sorpresa.
Busca un dron para regalarle a tu amiga.

Ruta d’èxit.

  • Productos > Cámaras y videocámaras > Drones

3. Indicar on es pot descobrir el contacte de la botiga física més propera.

Descripció. “Hace unos días tramitaste el pedido de tu funda para cámara y el dron para tu amiga, pero te gustaría consultar en qué estado se encuentra el pedido.
Indica dónde consultarías el estado del pedido.

Ruta d’èxit.

  • Cuenta de usuario > Pedidos > Pedidos pendientes de entrega

4. Indicar on es pot descobrir l’estat de la comanda en curs.

Descripció. “Mientras esperas que llegue el pedido, decides buscar si la tienda de fotografía tiene tienda física y como contactar en caso que necesites asistencia personal.
Indica dónde consultarías dónde se encuentra la tienda y cómo contactar.

Ruta d’èxit.

  • Contacto > Sobre nosotros > ¿Dónde nos puedes encontrar y contactar?

5. Indicar on es pot descobrir les polítiques de devolució d’una compra passats 15 díes.

Descripció. “Finalmente te ha llegado el pedido de la funda de cámara y te das cuenta que no acaba de encajar bien con tu cámara. Sin embargo, ya han pasado 15 días desde que tu pedido llegó y no sabes si puedes devolverlo.
Indica dónde consultarías las condiciones de devolución de tu pedido.

Ruta d’èxit.

  • Cuenta de usuario > Pedidos > Pedidos entregados
  • Servicios > Políticas de compras y devoluciones

Nota. Per a resoldre aquesta tasca s’han proposat dues rutes perquè des del punt de vista del disseny, ha semblat coherent que es pugui consultar les polítiques de devolució tant desde les polítiques i la normativa de la botiga online, com des de la propia comanda entregada, ja que si es pogués fer la devolució, seria des d’allà la forma més lògica des del punt de vista del dissenyador.

L’enllaç per accedir a la prova és el següent: Tienda de fotografia.


Resultats obtinguts

La prova s’ha realitzat a un total de 7 persones d’edats compreses entre 18 i 28 anys. D’aquests usuaris, han respost el questionari principal de la següent manera:

A continuació es mostra el resum de les tases d’èxit per cadascuna de les tasques:

 1. Busca una funda para tu cámara. 100% d’èxit
 2. Busca un dron para regalarle a tu amiga. 100% d’èxit (14% indirecte)
 3. Indica dónde consultarías el estado del pedido. 100% d’èxit
 4. Indica dónde consultarías dónde se encuentra la tienda y cómo contactar. 71% d’èxit
 5. Indica dónde consultarías las condiciones de devolución de tu pedido. 71% d’èxit (14% indirecte)

Les 3 primeres tasques han tingut un èxit del 100% i per tant podem deduir que la navegació proposada per completar aquests objectius és la correcte per la mostra presa. Però en canvi, la tasca 4 i 5 han tingut 2 usuaris a cada tasca que han arribat a la secció errònia. Comentar que els usuaris que han triat un camí alternatiu a l’esperat, l’han triat només en una tasca, es a dir que tots els usuaris han acabat correctament com a mínim 4 de 5 tasques.

 

Si analitzem els camins alternatius que han triat veiem que en la tasca 4 els usuaris han acabat arribant a la secció de Soport técnico per trobar la botiga més propera.

 

En canvi, si mirem els camins alternatius en la tasca 5, veiem que un usuari ha acabat arribant a Soporte técnico mentre que l’altre usuari que ha escollit la ruta alternativa, ha arribat a Políticas y condiciones de envíos.


Conclusions

Després de veure els resultats obtinguts podem concloure que la navegació en termes generals ha estat una bona elecció tal i com s’ha plantejaat, malgrat que en dues de les cinc tasques no tothom ho hagi resolt igual. Però, la desventatge d’haver-ho fet de forma online és que els usuaris que no han arribat al camí esperat no se’ls ha pogut preguntar perquè han triat aquella opció i aquest es el punt de desventatge per a plantejar una millora en aquests aspectes, potser només es tracta de proposar un nou etiquetatge però no podem saber perquè han triat aquesta opció o uba altra.

En primer lloc, podem observar en els resultats que els usuaris han triat l’opció de Soporte técnico per a consultar informació. Això fa pensar, els usuaris fan servir aquesta opció com a ruta comodí per resoldre les tasques que amb la navegació proposada no han trobat el camí lògic potser. Per altra banda, un dels usuaris ha triat l’opció de Políticas y condiciones de envío en lloc de l’opció de Políticas de compras y decoluciones per a la tasca 4 que consistia en consultar les condicions de devolució. Aquest punt fa pensar també, pot ser que l’usuari no hagi tingut clar què consultar si les “condicions” o bé la “devolució”? Per què ha triat aquesta i no l’altre tenint en compte que les opcions estaven una al costat de l’altre?

S’ha vist que amb aquesta tècnica s’ha pogut avaluar una proposta de disseny de navegació que ha estat prou ben plantejada com per a que la tasa d’èxit de navegació sigui del 89%. Pero el Tree test s’hauria d’haver plantejat una mica diferent, fins i tot que s’hagués fet de forma presencial o bé afegir alguna secció més per a que l’usuari pugui aportar les seves sensacions i no quedar-nos amb el resultat quantitatiu només, sobretot perquè la mostra no ha estat suficientment gran i en aquests casos és més interessant tenir també un feedback qualitatiu que aporti valor per millorar els resultats obtinguts. Malgrat que hagin estat positius, només pel fet que no totes les tasques han estat del 100%, vol dir que es pot millorar i com a dissenyadors, tenim la responsabilitat de seguir iterant per millorar la proposta de disseny de navegadors, sempre que sigui posible en els temps establerts.

Bibliografia

[1] Optimal Workshop. (n.d.). Optimal Workshop. https://app.optimalworkshop.com/

Debat0el Repte 4 – Tree test

No hi ha comentaris.

Publicat per

Evaluación heurística de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria.

Publicat per

Evaluación heurística de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria.

  La interfaz seleccionada para el análisis heurístico es la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria. Actualmente nos encontramos en la Campaña…
  La interfaz seleccionada para el análisis heurístico es la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria. Actualmente nos encontramos…

 

La interfaz seleccionada para el análisis heurístico es la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria.

Actualmente nos encontramos en la Campaña de la Renta 2021. Esto quiere decir que desde el 6 de abril al 30 de junio los trabajadores españoles tienen que realizar y tramitar su declaración de la renta para justificar ante la Agencia Tributaria sus ingresos.

Se ha elegido para el análisis esta interfaz ya que durante los últimos años se está incentivando a los ciudadanos realizar la declaración de la renta mediante la sede electrónica (borrador web) y la atención en oficinas ya es algo residual.

Si el objetivo de la Agencia Tributaria es que la declaración de la renta se haga online, la página web debe cumplir la mayoría de las heurísticas para que sea accesible a todo el mundo, no sólo a los ciudadanos más familiarizados con la tecnología.

 La metodología utilizada para la evaluación heurística sin usuarios ha sido realizar la declaración de la renta para así poder empatizar de forma más cercana con potenciales usuarios.

Teniendo los principios heurísticos de Nielsen como base del análisis se han llegado a las siguientes conclusiones:

1. Visibilidad del estado del sistema.

La Sede Electrónica de la Agencia Tributaria requiere de un acceso personal para poder actuar de forma propia y proceder a las gestiones burocráticas correspondientes.

El principio de visibilidad del estado se cumple ya que en la parte superior derecha el sistema te informa si estás conectado o no.

2. Adecuación entre el sistema y el mundo real.

Este principio defiende que el sistema debe hablar el mismo lenguaje que los usuarios. Por ejemplo, utilizar elementos cotidianos como la basura para saber que es la opción de eliminar el producto.

En el caso de la Sede Electrónica de la Agencia tributaria este principio se cumple.

Es cierto que al ser una interfaz enfocada a la información y la burocracia la interacción entre el usuario y el sistema está centrada en rellenar campos y la navegación no es tan abierta.

En este ejemplo se observa que, al rellenar el borrador, se identifica la opción de editar la información con un lapicero.

 

3. Libertad y control por parte de la persona usuaria.

Este principio defiende que los usuarios deben poder volver fácilmente a un estado anterior.

Este principio también se cumple. La Sede Electrónica de la Agencia Tributaria ofrece una navegación con opciones de deshacer y con la posibilidad de moverte por los diferentes apartados sin perder la información.

De hecho, si estás en el proceso de ejecutar la declaración de la renta y por cualquier circunstancia tienes que interrumpir el proceso, cuando accedas de nuevo a la web te permitirá avanzar en el punto que lo dejaste como se indica en la siguiente imagen.

 

4. Consistencia y estándares.

Este principio defiende que es conveniente seguir y repetir algunos patrones para no confundir a los usuarios.

Este principio no se cumple. Las secciones de la web tienen diferentes tipografías, diferentes distribuciones e incluso diferentes estilos de diseño según el apartado

La pantalla principal presenta un diseño plano y minimalista mientras que apartados más específicos presentan diseños antiguos que no se han actualizado.

 

5. Prevención de errores.

Este principio defiende que es mejor prevenir los errores que generar mensajes una vez se produzcan.

Este principio no se cumple. Cuando se realiza el trámite del borrador Web de la declaración de la renta, una vez lanzada la declaración el sistema te avisa de errores que haya localizado una vez el usuario ha intentado guardarla.

 

6. Reconocimiento antes que recuerdo.

Este principio defiende que hay que intentar en la medida de lo posible mostrar objetos, acciones y opciones para minimizar el uso de memoria del usuario.

Este principio se cumple ya que, dentro del Área Personal del usuario, se encuentran diferentes secciones con datos censales, notificaciones, expedientes y documentos pendientes de firma como se muestra en la imagen.

 

7. Flexibilidad y eficiencia en el uso.

Este principio defiende que es importante personalizar las acciones frecuentes. A veces hay que crear atajos para mejorar la usabilidad para los usuarios expertos.

Este principio se cumple. La Sede Electrónica de la Agencia tributaria tiene dos menús desplegables con información sobre la propia Agencia Tributaria y otro de información y gestiones.

Además, tiene otro botón en el que te dirige a un menú con todas las gestiones.

 

8. Diseño estético y minimalista.

Este principio defiende que es necesario intentar simplificar y eliminar el contenido irrelevante para que el usuario sólo se fije en lo realmente importante.

Este principio se cumple en la Sede Electrónica en general, sobre todo en la pantalla principal.

En la pantalla principal los trámites se muestran con un icono y el título de un color y el subtítulo explicativo en otro color de tal forma que es sencillo localizar lo que el usuario necesita.

No obstante, en trámites específicos no se cumple este principio, como por ejemplo en el borrador web de la declaración de la renta.

 

9. Ayuda a las personas usuarias a reconocer y diagnosticar errores y a recuperarse.

Este principio defiende que los mensajes de error deben expresar claramente cuál ha sido la causa del problema.

Este principio se cumple, ya que cuando surge un error dentro del sistema, este te indica cuál es y te redirecciona a él mediante un botón para modificarlo.

 

10. Ayuda y documentación.

Este principio defiende que en algunos casos puede ser necesario que el usuario necesite ayuda. Es necesario que ésta sea fácil de encontrar, útil y si puede ser no demasiado extensa.

Este principio se cumple a medias.

Es cierto que el sistema ofrece diferentes manuales, videos y folletos informativos sobre los diferentes trámites que se realiza, pero la información es demasiada amplia y considero que solamente es accesible a quien esté familiarizado con sistemas informáticos y sepa rescatar información válida debido a la gran cantidad de información que se ofrece.

También se ofrece una atención especializada mediante llamada telefónica, pero esta tiene un horario determinado y no es inclusiva para personas con discapacidad auditiva o vocal.

 

RANKING DE LOS HALLAZGOS Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN.

 

1º. Ayuda y documentación.

La información ofrecida por el sistema es agobiante y desordenada. Este sistema debe ser usado por personas con alto conocimiento y uso de páginas web, pero también por trabajadores que no tengan los mismos conocimientos.

Propuesta:

Ofrecer un chat en directo para solicitar ayuda, no solamente la llamada telefónica. También podría haber desplegables laterales con ayudas según el trámite que se esté realizando, en vez de soltar toda la información en el menú de ayuda. De esta forma se simplificaría y sería una información enfocada al trámite concreto que se está realizando.

2º. Consistencia y estándares.

Es un problema que la interfaz cambie tanto en función de qué trámite se esté realizando o según la información que se esté consultando.

Propuesta:

Universalizar el flat design de la página principal y extenderlo a todos los trámites. Utilizar una interfaz limpia y minimalista para el borrador web de la declaración de la renta.

3º. Reconocimiento ante que recuerdo.

A pesar de que el principio se cumple, tienes que entrar en el área personal para poder observar tus trámites activos y las notificaciones.

Propuesta:

Sería interesante establecer un sistema de notificaciones en el banner superior de tal forma que si hay alguna novedad en algún trámite se te avise en forma de globo. De forma similar a cuando existe una notificación en una aplicación móvil.

4º. Prevención de errores

Este principio no se cumple, por tanto, sería interesante que, durante la realización del trámite, si el usuario está cometiendo algún error, el sistema le advierta.

Propuesta:

Símbolo de alarma o tipografía en color rojo si el usuario está cometiendo algún error durante el trámite.

5º. Flexibilidad y eficiencia de uso.

Este principio se cumple en cuanto a que el menú principal tiene secciones desplegables.

Propuesta:

Incorporar un menú desplegable con las acciones más realizadas en la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria. De esta forma, la mayoría de los usuarios podrían acceder a la tarea que quieren realizar con un único desplegable, es decir, con un click.

 


Bibliografía
 • Membrives J. (2019). Cuaderno de evaluación de la usabilidad. Capítulos 4: La evaluación de la usabilidad sin personas usuarias.
 • Design Toolkit – Evaluación heurística (ficha y guía).

 

Debat0el Evaluación heurística de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria.

No hi ha comentaris.

Publicat per

Análisis Heurístico de Productos de Colombia

Análisis Heurístico de Productos de Colombia
Publicat per

Análisis Heurístico de Productos de Colombia

Análisis Heurístico de Productos de Colombia La agrupación Productos de Colombia está conformada por artesanos colombianos de diferentes regiones del país pertenecientes…
Análisis Heurístico de Productos de Colombia La agrupación Productos de Colombia está conformada por artesanos colombianos de diferentes regiones…

Análisis Heurístico de Productos de Colombia

La agrupación Productos de Colombia está conformada por artesanos colombianos de diferentes regiones del país pertenecientes a diferentes grupos de inclusión social (indígenas, género, víctimas del conflicto). Es inspirador cómo nuestras tradiciones colombianas son transformadas en productos étnicos y contemporáneos, narrando la cultura colombiana. Con este análisis se busca mejorar la experiencia de los usuarios en su página web para que estos productos traspasen fronteras y nuestras artesanías sean conocidas y adquiridas en el mundo entero.

Metodología

El análisis heurístico de la página web se realizó por medio del plugin UX Check, teniendo en cuenta los 10 principios de Jacob Nielsen, el grado de severidad (de 0 a 4), la clasificación como una buena o mala práctica y las recomendaciones de cada punto de mejora.

Los 10 principios heurísticos de Nielsen

1. Visibilidad del estado del sistema

Mala práctica ?

Gravedad: 3

Nota: El menú principal no es despegable y no da visibilidad al usuario a lo que se refiere cada una de las opciones.

Recomendación: Reorganizar el menú y mostrar las categorías más importantes porque en la parte inferior también aparece otro menú con los productos.

 

 

 

 

2. Relación entre el sistema y el mundo real

Buena práctica ?

Gravedad: 2

Nota: Explica por medio de las imágenes de fondo e iconos los objetivos de la página web.

Recomendación: Intentaría utilizar imágenes con artesanos e iconografía más relacionada con la artesanía.

 

 

 

 

 

 

 

Buena práctica ?

Gravedad: 1

Nota:Las imágenes iniciales de los banners explican muy bien cómo están relacionadas los productos que fabrican y los artesanos que trabajan en ello.
Recomendación: Agregar más imágenes de artesanos de los diferentes productos.

 

 

 

 

 

 

Buena práctica ?

Gravedad: 0

Nota: Muestra que tarjetas reales reciben para realizar los pagos en la plataforma.

Recomendación: Mejorar la versión responsive porque el logo de PayU quedó por fuera.

 

 

 

 

 

 

3. Control y libertad del usuario

Mala práctica ?

Gravedad: 2

Nota: Al seleccionar la opción de fajas deportivas aparecen pantalones casuales con fajas que no tiene nada que ver con el tema deportivo.

Recomendación: Reestructurar las divisiones de productos, sobre todo los de las fajas deportivos.

 

 

 

 

 

 

Buena práctica ?

Gravedad: 3

Nota: Permite al usuario remover el producto del carrito de compra.

Recomendación: Mostrar la opción de aumentar y disminuir la cantidad.

 

 

 

4. Consistencia y estándares

Mala práctica ?

Gravedad: 4

Nota: Si todo el concepto de la página web está relacionado con las artesanías, las fajas no tiene mucha consistencia agregarlas en el catálogo y mucho menos en las primeras imágenes de la página de inicio.

Recomendación: Rediseñar la sección de nuevos productos donde siga los estándares de la marca y dando prioridad a los productos artesanales. Quizás las fajas las agregaría en una página del tercer nivel.

 

 

 

 

 

5. Prevención de errores

Buena práctica ?

Gravedad: 3

Nota: Muestra claramente la cantidad de productos en el carrito de compra y su monto total.

Recomendación: Previsualizar el carrito de compra sin necesidad de ingresar en él.

 

 

 

 

 

 

Mala práctica ?

Gravedad: 0

Nota: Al registrarse en la plataforma y crear la contraseña, no sugiere crear una contraseña segura ni requisitos.

Recomendación: Agregar notificaciones al momento que al momento de digitar la contraseña proponga recomendaciones.

 

 

 

 

 

 

6. Reconocer en lugar de recordar

Mala práctica ?

Gravedad: 4

Nota: No se mencionan los productos que se están adquiriendo, solo el precio. Haciendo que el usuario tenga que recordar el producto.

Recomendación: Rediseñar el resumen de la compra.

 

 

 

 

 

 

7. Flexibilidad y eficiencia de uso

Mala práctica ?

Gravedad: 3

Nota: Solo tiene un filtro para las búsquedas con el cual no le da la libertad al usuario experto o novato facilitar estar tarea.

Recomendación: Agregar más filtros, como por color, material o uso.

 

 

 

 

 

8. Estética y diseño minimalista

Buena práctica ?

Gravedad: 1

Nota: La estética de la sección de Categorías es minimalista y acorde a los colores del logo.

Recomendación: Redefinir los estilos de los textos porque se ven muy diferentes a los textos del menú inicial.

 

 

 

 

 

 

Mala práctica ?

Gravedad: 1

Nota: Las categorías no están relacionadas estéticamente con las opciones en la parte superior que son azul con blanco y se refiere a Fajas.

Recomendación: Rediseñar la estructura de las categorías.

 

 

 

 

9. Ayuda al usuario a reconocer, diagnosticar y recuperarse de los errores

Mala práctica ?

Gravedad: 2

Nota: No permite cambiar el país del usuario ni la moneda, y en caso de que el usuario quiero comprar a otra dirección o pagar en otra moneda no se permite si ya se ha registrado.

Recomendación: Incluir la opción de cambiar la moneda y el país para permitir al usuario reconocer sus errores

 

 

 

 

 

 

10. Ayuda y documentación

Buena práctica ?

Gravedad: 4

Nota: Es importante que esta información esté muy clara para el usuario para realizar el pago desde cualquier lugar al que se encuentre.

Recomendación: Recordar esta información durante el momento de compra.

 

 

 

 

 

 

Mala práctica ?

Gravedad: 3

Nota: Muy poca información y descripción sobre el producto que están ofreciendo.

Recomendación: Agregar más detalles de materiales, tiempo dedicado u origen de la mochila.

 

 

 

 

 

Ranking de hallazgos

Como se menciona anteriormente, los malos usos de los principios de Nielsen se organizaron en la siguiente tabla. Y las propuestas de mejora y solución de cada hallazgo ya se han mencionado en el punto anterior, mientras que en el siguiente punto se resumen para mayor claridad.

Gravedad 4

– Concepto de la página web y las fajas
– Resumen de la compra en check-out

Gravedad 3

– El menú principal no es despegable
– Filtro para las búsquedas
– Descripción de las mochilas

Gravedad 2

– Opción de fajas deportivas
– Permitir cambiar el país y la moneda del usuario

– Sugerencias de una contraseña segura

Gravedad 1

– El diseño estético de las categorías

Gravedad 0

– Prevención de contraseñas de seguridad

Debat0el Análisis Heurístico de Productos de Colombia

No hi ha comentaris.

Publicat per

Retomando un antiguo proyecto con las heurísticas de Nielsen

Publicat per

Retomando un antiguo proyecto con las heurísticas de Nielsen

INTRODUCCIÓN Hace unos años participé en el diseño de una plataforma tipo banco de imágenes de gráfica histórica de mi país Chile,…
INTRODUCCIÓN Hace unos años participé en el diseño de una plataforma tipo banco de imágenes de gráfica histórica de…

INTRODUCCIÓN

Hace unos años participé en el diseño de una plataforma tipo banco de imágenes de gráfica histórica de mi país Chile, a la que bautizamos www.disenonacional.cl álbum del imaginario gráfico de Chile. El proyecto contó con la digitalización y retoque de alrededor de 5.000 imágenes desde 1840 al 2000 y su categorización en fichas descriptivas, sin embargo, con la perspectiva que da el tiempo, si hoy observamos el comportamiento de la plataforma se reconoce que el foco fue justamente la arquitectura de información y la usabilidad fue dejada un poco de lado o mas bien ignorada. De todas maneras ¡más vale tarde que nunca!

video promocional de lanzamiento web:

Junto al mismo equipo de entonces, nos planteamos revivir este proyecto con la idea de mejorarlo sustancialmente en cuanto a su usabilidad. Por ello, como una manera de retomar y reconectar con un proyecto que prácticamente se dejó en el olvido, y ya que la memoria es frágil, nos planteamos una revisión sin usuarios en primera instancia, para así entender de acuerdo a las famosas e infalibles 10 reglas heurísticas de Nielsen el estado de la usabilidad de esta plataforma y así contar con un punto de partida que nos ayude a determinar por donde empezar y qué priorizar.

 

METODOLOGÍA

 

Como metodología nos planteamos realizar el estudio en un grupo de 5 evaluadores, todos participantes originales del proyecto desde diversos roles, nos reunimos en una sesión de no mas de una hora donde uno de nosotros iba mencionando cada una de las heurísticas y cada uno iba calificando del 1 al 4 en un archivo compartido mientras analizaba la plataforma web de escritorio. Todos usamos el navegador Chrome.  Fuimos evaluando con una escala de evaluación del 0 al 4 según la siguiente tabla:

Severidad Calificación
Pasa 0 (sin problema)
Falla 1 (cosmético)
N/A 2 (menor)
Importante 3 (mayor)
Urgente 4 (catástrofe)

 

Una vez concluimos esta sesión de evaluación, comenzamos a repasar estas evaluaciones y a calibrar el entendimiento de cada uno y las observaciones. El resultado de cada heurística fue consensuado en equipo y es el que comparto a continuación:

HEURÍSTICAS

1.Visibilidad el estado del sistema

El sistema siempre debe mantener a los usuarios informados sobre lo que está ocurriendo mientras está haciendo uso de la interface, procurando una retroalimentación adecuada en un tiempo razonable.

Mala práctica

La plataforma presenta categorías temáticas o también por ubicación u origen del archivo y década a la que pertenece. Entonces cada vez que se selecciona una de las sub categorías se indica el título de la misma al desplegar la lista, sin embargo esto no es consistente en la profundidad del árbol de navegación ya que al seleccionar una imagen para verla en detalle ya no se evidencia la ruta o breadcrumbs o la o las categorías a la que pertenece.

 

 

 

 

 


2. Adecuación entre el sistema y el mundo real

El sistema debe hablar en el lenguaje del usuario, utilizar palabras, frases y conceptos familiares para él o ella y utilizar un orden natural y lógico.

Buena práctica

Las palabras para nombrar las categorías y sub categorías, son las más utilizadas en el rubro. Se trata de 6 categorías con 3 sub categorías cada una, lo que es una cantidad que no agobia y es suficiente. Además se agregan temáticas generales de tipo rubros, décadas y origen de archivo. Los que utilizan términos también convencionales y conocidos para el conocimiento general.

 


3. Libertad y control del usuario

Usualmente los usuarios eligen funcionalidades que generan errores y necesitan una ‘salida de emergencia’ para salir del estado indeseado. Por ello la interface debe ofrecer un camino opcional rápido, como también poder reintentar o deshacer la acción ejecutada.

Mala práctica

Al utilizar el buscador por palabra clave y buscar cualquier palabra que probablemente no haga “match” con la temática del sitio, la respuesta es inexistente. No arroja ningún mensaje que informe de la situación, ni surge alguna recomendación de cómo continuar. Como por ejemplo recomendar una nueva búsqueda con otra combinación de filtros más amplia o similar. El usuario queda a la deriva y debe solucionar e idear él mismo su próxima acción luego de este error.


4. Consistencia y estándares

Los usuarios no deben tener que preguntarse si las diversas palabras, situaciones, o acciones significan las misma cosa. Es conveniente que se sigan las convenciones.

Mala práctica

Los títulos no tienen consistencia, en la lista de imágenes aparece en mayúsculas y en la vista de la imagen y ficha aparece en color azul, con mayúscula y minúsculas en otro tamaño de fuente. En general las fuentes no ayudan a resaltar la jerarquía y por lo tanto no aportan a la usabilidad. Solo se consigue que sea mas bien plano el contenido.

 

     


5. Prevención de errores

Antes que diseñar buenos mensajes de error, es mejor evitar que el problema ocurra. Es importante prevenir la existencia de errores mediante un diseño adecuado. Aun así, los mensajes de error deben incluir una confirmación antes de ejecutar las acciones de corrección.

Mala práctica

Como se mencionó anteriormente en el punto 3 sobre la libertad y control de usuarios frente a las acciones que generan error, hablamos del buscador por palabra clave y la inexistencia de mensajes de sugerencias de salida ante un error, a lo que se suma que de forma previa, para que este error no ocurra, tampoco se encuentran textos o instrucciones de ayuda par que la buscada por palabra clave sea exitosa. El usuario explora por su cuenta si encuentra algún contenido y en el caso de que no lo encuentre, tampoco obtiene una retroalimentación al respecto.


6. Reconocer antes que recordar

El usuario no debería tener que recordar la información entre diversas secciones de la interface o de una parte del diálogo a otra. Las instrucciones de uso deben estar visibles o ser fácilmente localizables o mejor aún ser intuitivas.

Mala práctica

No existen ayudas visuales que aporten a informar la jerarquía y lugar donde se encuentra dentro de los contenidos, si se encuentra en una de las categorías y pasa a una imagen dentro de una sub categoría, el sistema no modifica esta información y sigue indicando el nombre de la categoría general. Acá se apela a la memoria del usuario para recordar cuál es el o los pasos que generó antes.

 


7. Flexibilidad y eficiencia de uso

Los aceleradores, no vistos por el usuario principiante, mejoran la interacción para el usuario experto de tal manera que el sistema puede servir para usuarios inexpertos y experimentados. Es importante que el sistema permita personalizar acciones frecuentes.

Mala práctica

Cuando el usuario selecciona una de las imágenes de la lista y esta se despliega al 100% del su tamaño con su respectiva ficha, aparecen los botones tipo flechas “siguiente” y “anterior” sin embargo esto no funciona correctamente ya que al presionar cualquiera de las opciones no lleva necesariamente a la imagen siguiente o anterior sino que presenta imágenes aleatorias de incluso otras categorías. Esto es un fallo grave que genera quiebres de interacción ya que desorienta al usuario.


8. Diseño estético y minimalista

Los diálogos no deberían contener información irrelevante o que se necesite raramente. Cada unidad extra de información en un diálogo compite con la información importante, disminuyendo su visibilidad.

Buena práctica

Los botones y entradas ofrecen información precisa, los botones de la página principal funcionan con mouse over y estas mismas entradas son accesibles mediante el menú. Las galerías presentan un resumen de las fichas y una vez se escoge una imagen específica se despliega la ficha abajo con algo más de extensión y opción de compartir en redes sociales o enviar por e mail. Las opciones de contenidos tipo libro digital e-books, cronología y videos, se encuentran aparte, en la sección “especiales” generando un orden adecuado de contenidos con menor o mayor profundidad y desarrollo.

 

Los botones y entradas ofrecen información precisa, los botones de la página principal funcionan con mouse over y estas mismas entradas son accesibles mediante el menú. Las galerías presentan un resumen de las fichas y una vez se escoge una imagen específica se despliega la ficha abajo con algo más de extensión y opción de compartir en redes sociales o enviar por e mail. Las opciones de contenidos tipo libro digital e-books, cronología y videos, se encuentran aparte, en la sección “especiales” generando un orden adecuado de contenidos con menor o mayor profundidad y desarrollo.

 


9. Ayudar a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores

Los mensajes de error deben expresarse en un lenguaje común y sencillo, que indique con precisión el problema y sugiera las posibles alternativas o soluciones.

Mala práctica

Como se ha mencionado anteriormente, el sistema no presenta mensajes de error de ningún tipo. Por lo tanto el usuario no tiene información cuando alguna imagen no carga o realiza una búsqueda y esta no arroja resultados.

 


 

10. Ayuda y documentación

Aunque es mejor que se pueda usar el sistema sin documentación, es necesario proveer al usuario de ayuda y documentación. En ese caso, la ayuda debe ser fácil de localizar, tiene que especificar los pasos necesarios y no debe ser muy extensa.

Buena práctica

En todas las páginas y secciones existe la opción de realizar sugerencias, mediante la plataforma Hotjar el usuario puede calificar dicha página con una escala liker del 1 al 5 y dejar sus sugerencias. Además es posible enviar emails mediante la sección contacto que disponibiliza un formulario.

 

Hallazgos

Como recomendación han surgido 5 heurísticas a abordar idealmente con prioridad, 3 han sido calificadas con prioridad de urgente y 2 con prioridad importante, las 5 en suma podrían aportar a mejorar de forma muy relevante la usabilidad de la plataforma por lo que se listan en orden de más a menos grave con el fin de poder estimar su corrección en el futuro cercano. Estas son:

1. Flexibilidad y eficiencia de uso.

Recomendación de Solución: Urgente

Al recorrer las galerías de imágenes y luego de haber seleccionado alguna categoría o sub categoría, es posible seguir recorriendo las demás imágenes de la categoría o sub categoría seleccionada con los botones “siguiente” y “anterior” sin embargo, esto no funciona correctamente ya que al presionar cualquiera de las opciones no lleva necesariamente a la imagen siguiente o anterior de la categoría o sub categoría, sino que presenta imágenes aleatorias de incluso otras categorías. Esto es un fallo grave que genera quiebres de interacción ya que desorienta al usuario y se considera al nivel de catástrofe de usabilidad.

Recomendación: El sitio está desarrollado en wordpress y para la implementación de la galería se ha utilizado un plugin que está fallando en su funcionamiento, se sugiere indagar si el fallo es por la configuración o se trata de que el plugin no es el adecuado para la funcionalidad ofrecida que es otorgar al usuario la opción de recorrer las imágenes que pertenecen a una misma selección y no a una mezcla aleatoria y sin sentido.


2. Prevención de errores y Ayudar a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores

Recomendación de Solución: Urgente

Al hacer uso del buscador por palabra clave no existe una ayuda o tip para dar a conocer al usuario las alternativas de búsqueda y cómo hacer uso de buscador para que pueda encontrar lo que busca. El usuario se encuentra con dos opciones, encontrar resultados o no encontrar resultados, en el segundo caso, la respuesta es  inexistente y carece de mensajes de sugerencias de salida.

Recomendación: Agregar un componente tipo tooltip o texto que explique el funcionamiento del buscador, también agregar respuestas de mensajes del tipo “no se ha encontrado ningún contenido, por favor intenta con otra palabra” o similar. La implementación de esta ayuda es de bajo esfuerzo y puede mejorar la experiencia de búsqueda pese a no encontrar resultados ya que es importante que él usuario obtenga una retro alimentación de sus acciones.


3. Visibilidad el estado del sistema

Recomendación de Solución: Urgente

Cada vez que se selecciona una de las categorías temáticas o también por ubicación u origen del archivo y década a la que pertenece se indica el título de la misma al desplegar la lista, sin embargo esto no ocurre de forma consistente en las sub categorías por lo que se pierde la orientación del usuario en cuanto a dónde se encuentra.

Recomendación: Agregar el componente breadcrumbs (migas de pan) del tipo home/nombre categoría/nombre sub categoría nombre imagen , con el fin de evidenciar la ruta y lugar del árbol de contenidos en donde se encuentra el usuario en todo momento.


4. Reconocer antes que recordar

La plataforma no presenta ayudas visuales que aporten a informar la jerarquía y lugar donde se encuentra dentro de los contenidos, si se encuentra en una de las categorías y pasa a una imagen dentro de una sub categoría, el sistema no modifica esta información y sigue indicando el nombre de la categoría general. Además no entrega ayudas sobre cómo optimizar las listas de contenido o sugerir contenidos relacionados.

Recomendación de Solución: Importante

Recomendación: Agregar el componente de búsquedas anteriores, favoritas o contenido relacionado. Facilitar el cambio de una búsqueda a otra sin perder visibilidad de dónde se encuentra y al mismo tiempo promover un recorrido más fluido.

 


5. Consistencia y estándares

Recomendación de Solución: Importante

En general las fuentes no ayudan a resaltar la jerarquía y por lo tanto no aportan a la usabilidad, el sistema no modifica esta información y no hay cambios de estado en los botones, además los botones son textos y no tienen estilo de botones.

Recomendación: Rediseñar y definir la familia de estilos de tipografía y botones de manera que sean de utilidad para la navegación y mejor experiencia de usuario al recorrer la plataforma.

 

Debat0el Retomando un antiguo proyecto con las heurísticas de Nielsen

No hi ha comentaris.

Publicat per

Pocket Casts: “It’s smart listening, made simple”

Pocket Casts: “It’s smart listening, made simple”
Publicat per

Pocket Casts: “It’s smart listening, made simple”

Primero fue el verbo: los relatos viajaban de una a otra casa a través del aire, la cultura se esparcía y expandía…
Primero fue el verbo: los relatos viajaban de una a otra casa a través del aire, la cultura se…

Primero fue el verbo: los relatos viajaban de una a otra casa a través del aire, la cultura se esparcía y expandía como lo hace el polen. Después, la palabra escrita lo inundó todo de tinta y grabados, en pergaminos, en roca, en papel. Y luego llegaron las fotografías para contar historias con imágenes, y el cine para mezclarlo todo. No hace mucho, la tecnología nos hizo traspasar límites con los videojuegos inmersivos, la realidad virtual, la aumentada. Y aunque todas esas historias nos enriquecen como individuos, el ser humano tiende, y ha tendido siempre, a la oralidad; por eso, los podcasts suponen una forma de reencontrarnos con nuestra esencia y de acercarnos a lo que nos hace ser quienes somos. Hemos vuelto al verbo.  

Esto ya lo habíamos hecho con la radio, claro; la diferencia entre una y otro es, básicamente, la temporalidad, la personalización y la forma en que hacemos uso de estos mecanismos. La radio imponía a las personas oyentes un horario, una limitación física, y requería de una sintonización. Con los podcasts, podemos programar el tiempo de escucha, elegir entre miles de opciones y temáticas en cualquier momento y lugar sin límites de la programación del propio programa, o incluso descargar el episodio para escucharlo en una situación donde no tengamos conexión. La situación ha cambiado, pero la necesidad de las personas es la misma: contarnos historias. 

 

¿Por qué Pocket Casts?

Con la idea en mente de analizar aplicaciones o interfaces digitales que aborden la necesidad de contarnos historias y transmitir ideas, se valoró un número variado de ellas que lo hicieran de diferentes formas, entre las que podemos encontrar la BRMU (Biblioteca Regional de Murcia), Goodreads, Filmin, o Tidal, así como Pocket Casts, la que finalmente seleccionamos, precisamente por la especifidad de su plataforma, sus posibilidades y lo que ofrece en comparación con otras plataformas de escucha de podcasts o que los introducen como añadido al streaming de música (Spotify, Apple Podcasts, Castbox o iVoox).  

Pocket Casts se define a sí misma como

“the world’s most powerful podcast platform for iOS and Android, providing next-level listening, search and discovery tools – and it’s free”

Bastante ambicioso, Pocket Casts, pero, ¿está la usabilidad de tu app al mismo next-level que la experiencia de escucha que quieres ofrecer? Lo veremos a continuación a través de la evaluación heurística de su plataforma. 

 

¿Cómo lo haremos?

A grandes rasgos, la metodología para la realización de la evaluación consta de tres pasos: en primer lugar, la familiarización de la persona evaluadora con la interfaz y uso continuado de la misma en diferentes contextos. En segundo lugar, el análisis propiamente dicho siguiendo los 10 principios heurísticos de Jakob Nielsen con una duración aproximada de entre 2 y 3 horas; por último, el hallazgo de los puntos o prácticas más deficientes para las que, en base a su gravedad o acusación, se elaborarán una serie de propuestas de mejora o solución. 

 Para la familiarización con la interfaz, la evaluadora ha hecho uso de la plataforma de forma asidua durante un par de semanas en contextos variados (en casa, mientras cocinaba, mientras comía, en el transporte público, en la oficina, caminando hacia el gimnasio, e incluso en el propio gimnasio), así como a través de la versión app en dos soportes distintos (un teléfono Android –Huawei P20 Pro- y un iPad Pro de 2021), ya que la versión web es de pago.  

Los criterios para establecer un baremo apropiado de gravedad de las prácticas más deficientes en la usabilidad de la interfaz han sido tres: la frecuencia (f) con la que esta práctica ocurre, el impacto (i) que tiene el problema en la experiencia de la persona, y la persistencia (p) de dicho problema durante el uso de la interfaz.  Este baremo determinará la prioridad de actuación en las prácticas deficientes, y la gravedad de cada uno de los criterios será indicada con un código numérico del 1 al 3 siendo uno el de menor gravedad y tres el de mayor (por ejemplo, una mala práctica cuya frecuencia sea media, el impacto sea alto, y su persistencia media, se vería de la siguiente forma: F2 I3 P2).

 

Análisis heurístico

 1. Visibilidad del estado del sistema

“El diseño debe mantener a las personas usuarias informadas sobre lo que está sucediendo y dónde se encuentran, a través de feedback adecuado”. 

 La aplicación de Pocket Casts nos ofrece feedback continuo y apropiado sobre dónde nos encontramos, tanto dentro de la app en general, como dentro de cada podcast concreto al que estamos suscritas y en el propio reproductor. Algunos de los ejemplos más relevantes son: 

 • Botón de la sección concreta en la que nos encontramos activado y resaltado con otro color 

 • En la sección de podcasts, una pestañita roja con un número en su interior indica cuántos episodios nos quedan por escuchar (hasta 99; es una característica opcional que podemos ocultar o cambiar por un punto en los podcasts donde nos quede algún episodio pendiente) 

 • Barra de estado en el reproductor que indica el punto en el que estamos del episodio, así como el minuto en el que estamos (a la izquierda) y cuántos minutos nos quedan para terminar (a la derecha). Cuando tenemos activada alguna opción adicional en el reproductor (por ejemplo, el sleep timer o los efectos de reproducción), aparecen marcados en otro color e, incluso, como en el caso del sleep timer, se animan. 

 • La etiqueta “subscribe” dentro del podcast cambia a un tic dentro de un círculo verde cuando nos suscribimos al podcast.  

 • Feedback en listado de episodios: los que ya han sido escuchados quedan en un segundo plano al tener un color de texto más claro que el resto, los que tenemos a medias nos indican con un texto los minutos que quedan de escucha (11m left), aquellos que marcamos como favoritos nos lo señalan con una estrella amarilla en el lado derecho, los que tenemos en la cola de reproducción aparecen con un icono debajo de los mismos que indica en qué posición los hemos colocado en la cola, y aquellos episodios que hemos descargado muestran un icono verde con un tic.

 • En la pantalla de búsqueda nos van apareciendo opciones afines conforme escribimos, señalando también con un tic verde a la derecha aquellos podcasts a los que ya estamos suscritas. 

En general, la práctica de esta heurística es excelente, encontrando que una de las pocas prácticas que podrían mejorarse es la de la visibilidad del estado de un capítulo en reproducción en la lista de capítulos de un podcast que, en este caso, únicamente te lo muestra con dos señales muy sutiles: el círculo que rodea al icono del play en el capítulo en cuestión se va completando de gris conforme se escucha, y debajo del título encontramos un texto que indica los minutos restantes de escucha. No es una práctica negativa en sí, pero se podría analizar si de otra forma se puede visualizar el estado de dicho episodio con mayor claridad. 

 

-> Buena práctica: listado de características e inputs de feedback mencionados anteriormente. 

-> Mala práctica: ausencia de visualización del estado de un episodio en reproducción dentro de la pantalla de listado de episodios de un podcast concreto (F3 I1 P1)

 

 1. Relación entre el sistema y el mundo real

“El diseño debería hablar el mismo idioma que las personas usuarias. Uso de palabras, frases y conceptos que sean familiares para ellas, en lugar de jerga interna”. 

En general, el lenguaje utilizado por la aplicación es llano y sencillo; además, tiene ciertos guiños interesantes y amigables, como el que podemos encontrar en la página de estadísticas de escucha o el de algunas categorías de la sección “descubrir” como Popcorn & Podcast o Art Attack. Veamos un poco más en profundidad el uso de este lenguaje:  

 • Los nombres de las categorías son, por lo general, cercanos con el lenguaje de las personas usuarias (podcasts, filtros, descubrir, perfil). Dentro del perfil y de los ajustes, el lenguaje también es fácil de entender con opciones como “apariencia, descargas, estadísticas, historial de elementos escuchados”.  
 • En el caso del uso de la app en español, la categoría “descubrir” puede resultar más problemática, ya que algunas categorías sí están en español (destacado, tendencia, o las categorías específicas que encontramos abajo), pero también encontramos secciones específicas escritas en inglés (featured trailers, your new fave, network highlight) que, si bien pueden no suponer un gran problema para parte del público, es un punto que puede mejorarse.  

Con respecto a los contenidos, estos se pueden clasificar en base a la región que la persona usuaria quiera (por ejemplo, si quieres priorizar el contenido de Irlanda, seleccionas este país como región en la parte inferior de la sección Discover). No obstante, prácticamente la totalidad del contenido permanece igual, a excepción de la sección ‘featured’, ‘sponsored’, y ‘popular in [inserte región seleccionada]’.  

Los iconos, por su parte, también son fácilmente identificables; el único que podría resultar más controvertido es el de la sección de podcasts, con forma de retícula, que podría no comprenderse del todo bien. El de la categoría ‘health and fitness’ (un cuadrado con una cruz en el interior, como el icono de los botiquines) también podría ser modificado, ya que puede relacionarse únicamente con temática de hospital, enfermedades, etc., en lugar de abarcar todo aquello que entre dentro del bienestar físico y mental (nutrición, deporte, salud mental, entre otros). El icono de la categoría de true crime es una persona corriendo; también puede resultar confuso. 

El idioma de la app se establece en base al idioma por defecto del dispositivo (en nuestro caso, en inglés en el iPad y en español en el teléfono), por lo que facilita a la persona usuaria tener que estar buscando en ajustes la forma de cambiar el idioma, pero limita sus posibilidades. 

 

-> Buenas prácticas: 

 • Lenguaje llano y de fácil comprensión para las personas usuarias, con guiños humorísticos. 
 • Contenidos personalizables según tu región predeterminada 
 • Iconos fácilmente identificables en general 
 • Idioma de la app establecido en base al idioma por defecto del dispositivo en que se usa. 

-> Malas prácticas: 

 • (F3 I2 P3) Sección ‘descubrir’ en idiomas diferentes al inglés. Parte de la sección no dispone de traducción a otros idiomas. 
 • (F1 I1 P1) El cambio de región no supone un cambio drástico de contenidos. 
 • (F3 I1 P1) Iconos problemáticos: sección ‘podcasts’, categorías ‘health and fitness’, y ‘crímenes’ 
 • (F3 I2 P2) Establecer el idioma por defecto sin opción a modificarlo limita la libertad de las personas. 

 

 1. Control y libertad de la persona usuaria

“Las personas usuarias a menudo llevan a cabo acciones por error. Necesitan una salida de emergencia marcada claramente para salir de esa acción realizada por error”. 

En general, Pocket Casts tiene una buena relación entre la libertad y la personalización de cada persona y las limitaciones que ofrece. No obstante, se encuentran una serie de puntos que podría ser interesante estudiar e implementar de forma que mejore la experiencia de uso. Entre ellos, los que se han apreciado son: 

 • Posibilidad de cerrar el reproductor (F2 I2 P2). Una vez has iniciado la reproducción de un episodio, la barra de reproducción permanece en la parte superior hasta que terminas de escuchar el capítulo a no ser que inicies un capítulo distinto. Al no tener un botón de cierre, queda siempre visible hasta que has finalizado el capítulo, lo que puede ser frustrante (ejemplo visual en principio heurístico -PH en adelante- #1).  
 • Posición del cambio de región (F1 I3 P2). Esta opción la encontramos en la parte inferior del apartado ‘descubrir’, por lo que, en caso de que la app nos haya reconocido la región de forma errónea, la opción de modificarla está muy escondida como para favorecer el cambio de una manera más orgánica y sencilla (ejemplo en PH #2).  

Por el contrario, encontramos los siguientes aspectos una muy buena práctica de este principio heurístico: 

 • Uso del botón ‘suscribirse’. El mismo botón que utilizamos para suscribirnos a un podcast funciona para desuscribirse y, al clicarlo, nos aparece un mensaje de advertencia para confirmar que efectivamente esa es la acción que queremos realizar. 

 • ‘Limpiar cola’ en la cola de reproducción. Disponer de un botón para limpiar por completo la cola de reproducción facilita que la persona usuaria tenga que ir eliminando los episodios de la lista uno por uno, así como la búsqueda de un botón que haga esta acción (que solo aparece al deslizar el episodio en cuestión hacia la derecha). 

 • Guardado automático de posición en el episodio. Si se cierra la app o se selecciona un capítulo por error teniendo otro a medias en el reproductor, la app recuerda la posición del episodio que habíamos comenzado y, además, lo rebobina unos segundos para permitir a la persona usuaria recordar por dónde se había quedado (ejemplo en punto anterior).  
 • Botón de rebobinar (personalizable). Si la persona es interrumpida por cualquier agente externo (una llamada, un saludo de alguien en la calle, entrar en un comercio en un momento puntual, etc.), puede rebobinar todo cuanto se haya perdido, lo que da mucha mayor sensación de control (ejemplo en PH #1).  
 • Atajos de Siri. En dispositivos iOS, la posibilidad de personalizar atajos con Siri ayuda a la persona usuaria a marcar una salida de emergencia en caso de necesitarla y no disponer de sus manos para detener el episodio, cerrar la aplicación, o realizar cualquier otra acción. 

 • Opción de sleep timer. Esta opción supone una buena forma para que la aplicación se detenga de forma automática pasados X minutos de escucha o al terminar el episodio. Además, al ser personalizable, podemos establecer el límite donde mejor nos venga dependiendo de cada caso de uso. 

 • Opción ‘ver archivados’. Dentro de cada podcast, justo antes del listado de episodios podemos ver la cantidad de ellos que se han publicado y cuántos están archivados/escuchados. El disponer de un botón a la derecha para mostrar los episodios archivados facilita a la persona la búsqueda de un episodio ya escuchado o encontrar un episodio que ha podido marcar por error y necesita desarchivar (ejemplo en PH #1).
 • Flechas para volver atrás. A lo largo de la navegación, si la persona entra a un segundo nivel de interacción (dentro de cada categoría principal: podcasts, filtros, descubrir, o perfil), encontramos flechas en la esquina superior izquierda para volver atrás en caso de error (ejemplo en PH #1 Y #2). 

 

 1. Consistencia de los estándares

“Las personas usuarias no deberían tener que descifrar si diferentes palabras, situaciones o acciones significan lo mismo. Sigue las convenciones de cada plataforma”. 

La consistencia externa de Pocket Casts en las diferentes plataformas (teléfono, tableta y versión web en ordenador) es, en líneas generales, buena, manteniendo una interfaz limpia y utilizando en todas su característico Material Design para dar coherencia y cohesión a su pequeño universo. Es más, mantiene también consistencia con otras apps de la familia Automattic (Simplenote, Gravatar, o Happy Tools).   

Con respecto a la consistencia interna de la app, podemos decir que sigue gran parte de los estándares de diseño en relación a reproductores de audio que vienen funcionando desde antes del mundo digital. En este sentido, los podcasts a los que nos suscribimos se encuentran todos en la sección donde se esperan encontrar, y así sucede con el resto de las categorías. No obstante, la sección filtros puede llegar a resultar confusa, puesto que ocupa un espacio propio dentro de la app, en lugar de ser un apartado de ajustes en la sección de podcasts, o de utilizarse de modo que podamos tener nuestras bibliotecas propias de podcasts por grupos de forma mucho más visual.  

Otras cosas que no se encuentran donde se las espera encontrar son las categorías de podcasts en la sección ‘descubrir’ (ejemplo en PH #2), y la opción de cambio de región predeterminada (ejemplo en PH #2). En el primer caso, colocar las categorías al final de la sección ‘descubrir’ hace más ardua la tarea de la persona usuaria el poder realmente descubrir podcasts nuevos en base a sus intereses, priorizando aquellos que están patrocinados o que son destacados de la semana. En cuanto al cambio de región, no solo su ubicación al final de la sección ‘descubrir’ resulta confusa, sino que también encontrarla en esa sección en lugar de en los ajustes generales, en las configuraciones de la app, etc. 

Por último, algo a destacar es el uso de gestos para el buen manejo de la app; en parte de las acciones que debemos realizar, sobre todo en lo que se refiere a la gestión de los episodios de los podcasts, se realizan a través de gestos (deslizar a derecha o izquierda para visualizar opciones o realizar acciones, mantener pulsado para seleccionar, etc.), lo cual puede resultar frustrante a las personas usuarias si no están habituadas a este tipo de interfaces más gestuales. 

 

-> Buenas prácticas: 

 • Consistencia externa en línea con el resto de la familia de apps de Automattic y con su propia app dentro de las diferentes plataformas y dispositivos en las que está disponible, siguiendo los principios del Material Design. 
 • Consistencia interna de estándares ya establecidos y con largo recorrido dentro de los reproductores de audio (barra de estado del reproductor con botones de pausa, play, rebobinar, etc.; visualización de podcasts a través de su portada como si fueran vinilos o cd, opciones para deslizar verticalmente y también horizontalmente…) 

-> Malas prácticas: 

 • (F2 I2 P3) La sección de filtros resulta confusa y ocupa un espacio valioso y muy importante en la app. 
 • (F2 I3 P2) Categorías de los podcasts al final de la sección ‘descubrir’, donde pasan completamente desapercibidos 
 • (F1 I2 P2) Botón de cambio de región en un lugar donde no se espera encontrar 
 • (F3 I3 P2) Uso de gestos para la gestión de episodios sin un pequeño tutorial o guía inicial para ayudar a la persona usuaria. 

 

 1. Prevención de errores

“Los buenos mensajes de error son importantes, pero los mejores diseños previenen la aparición de problemas en primer lugar”. 

Seguir un podcast y llevarlo al día es como seguir una buena serie; si esperamos como agua de mayo el nuevo capítulo, y el día que sale no nos aparece en la plataforma, es que hay algo que está mal, y generalmente no somos nosotras, sino la interfaz. 

En este caso, Pocket Casts tiene cosas muy interesantes, y también otras en las que podría mejorar. Empezando por las prácticas buenas en prevención de errores, podemos indicar que, si nos hemos suscrito a un podcast específico y, por error, pulsamos de nuevo en el botón de suscripción (el botón es el mismo tanto para suscribirse como para desuscribirse, pero cambia de un botón con texto cuando no nos hemos suscrito todavía, a uno con un tic dentro de un círculo verde cuando sí estamos suscritas), la app nos manda un mensaje de advertencia para que confirmemos si efectivamente queremos realizar esa acción o no. 

Otro de los aspectos relevantes en cuanto a prevención de errores son las pantallas en las que no hemos generado contenido todavía. Cuando entramos por primera vez a la app, nuestra página principal de podcasts está vacía; lo mismo sucede con otras pantallas como la de ‘descargas’, ‘archivos’, ‘favoritos’, ‘estadísticas’, o ‘historial de reproducción’, todas ellas dentro de la sección de tu perfil. Estas pantallas, cuando todavía no hemos colocado ningún elemento en ellas, nos muestran de forma muy sencilla un mensaje con un icono en grande, y nos dicen, de forma sencilla y con algunos guiños amistosos, cosas como (en el caso de la pantalla de descargas): “no downloaded episodes – oh no! You’re fresh out of downloads. Download some more and they’ll show up here”.  

En cuanto al historial de reproducción, la plataforma también nos muestra un mensaje de advertencia en caso de pulsar la opción de ‘limpiar el historial de reproducción’, confirmando que queremos efectivamente realizar esa acción. 

Si pasamos a los puntos más deficientes de Pocket Casts con respecto a este principio, nos encontramos con que parte de los botones no te ofrecen la opción de deshacer (como, por ejemplo, hace Gmail con cada acción que realizas, dándote unos segundos para deshacer en caso de haberte equivocado). Esto resulta especialmente frustrante cuando, por error, deslizamos un capítulo hacia la derecha y éste se archiva automáticamente y desparece del listado. Por supuesto, si pulsamos el botón ‘mostrar archivados’, veremos el capítulo ahí con el texto en color gris; pero tendremos que buscarlo. En este sentido, resulta fundamental el poder disponer de un pequeño mensaje flotante de unos segundos para deshacer este tipo de acciones realizadas por error, y puede ser igual de útil para otras opciones como añadir un episodio a la cola de reproducción, descargarlo, o marcarlo como escuchado. 

En este sentido, el botón de activar/desactivar notificaciones también es un punto a tener en cuenta. No solo es ligeramente más pequeño que los otros dos botones que tiene al lado (el de los ajustes del podcast en cuestión y el de suscripción), sino que, además, el cambio del botón al activar o desactivar las notificaciones es muy sutil, provocando que, si lo presionas por error y no te das cuenta, recibas notificaciones del podcast de forma continua y no sepas cómo dejar de recibirlas. 

 

-> Buenas prácticas: 

 • Mensajes de advertencia tanto para desuscribirnos de un podcast como, por ejemplo, para limpiar el historial de reproducción (con indicación de que es una acción irreversible en el segundo caso). 
 • Mensajes amistosos en las pantallas vacías donde todavía no se ha añadido o generado contenido, así como en las pantallas de error. 

-> Malas prácticas: 

 • (F2 I2 P2) Ausencia de opción para deshacer acciones realizadas por error, sobre todo aquellas que se hacen con los gestos sin saber que dicho gesto conllevaba una acción. 
 • (F1 I2 P1) Feedback sutil y poco visible del botón activar/desactivar notificaciones. 

 

 1. Reconocimiento antes que recuerdo

“Minimiza la carga cognitiva de la persona usuaria haciendo los elementos, acciones y opciones visibles. Evita hacer recordar información a las personas usuarias”.

La imagen le gana la carrera a las letras escritas hasta el cerebro, y eso Pocket Casts lo sabe. Por eso, la visualización de los podcasts como mosaico incluyendo únicamente las portadas de los mismos es una muy buena práctica para reconocer antes que recordar, ya que, si vamos rápidamente a buscar un podcast en concreto, reconoceremos el color principal de la portada, o las formas, mucho antes que si tuviéramos que leer uno a uno los títulos de cada podcast para encontrar el que buscamos (no obstante, la aplicación te da esa opción si te parece más apropiada). 

En el reproductor, Pocket Cast te indica la posición en la que te quedaste escuchando el episodio, y los minutos que restan para llegar al final; del mismo modo, si abres la lista de reproducción, el episodio actual aparece resaltado en una suerte de barra de estado que aparece más o menos rellena dependiendo de tu posición, lo que hace a la persona usuaria reconocer dónde estaba en lugar de tener que recordarlo. Las diferentes opciones dentro del reproductor (los efectos, el sleep timer), aparecerán resaltados si tenemos alguno de ellos activo, facilitando su uso.  

No obstante, un punto de mejora podría encontrarse en el hecho de que, dentro del listado de episodios de cada podcast, la única opción aparentemente visible es la de reproducirlo (botón con triángulo a la derecha); si queremos archivarlo, o añadirlo a la lista de reproducción, se tiene que hacer uso de gestos, bien sea a derecha o izquierda, cosa que puede resultar difícil de averiguar para las personas usuarias no habituadas a este tipo de interfaces (ejemplo en PH #4).  

Para seleccionar episodios, por su parte, podemos marcar el botón de tres puntos suspensivos (que la persona usuaria reconoce como un enlace a opciones adicionales que no aparecen en la pantalla), o bien mantener pulsado el episodio en cuestión. En este sentido, si bien es cierto que es una práctica común la de mantener pulsado para seleccionar, se puede dar algún caso que resulte más confuso. 

Por último, la opción de cambiar la región predeterminada y la de las diferentes categorías dentro de la sección ‘descubrir’ aparecen, ambas dos, al final de dicha pantalla, haciendo difícil para las personas no solo encontrarlas, sino también el poder acceder de forma rápida, en el segundo caso, a las categorías que les interesan. Es fundamental que las usuarias reconozcan esta categorización de los más de siete mil podcasts por temáticas nada más acceder a la sección ‘descubrir’, así como a la opción de cambiar la región, que determinará en buena parte el contenido que verán en primer lugar (ejemplo en PH #2).  

 

-> Buenas prácticas: 

 • Prioridad de la imagen sobre el texto para reconocer los podcasts. 
 • Reproductor que recuerda la posición en la que te quedaste escuchando el podcast. 

-> Malas prácticas: 

 • (F2 I3 P2) Uso de gestos para el manejo de los episodios de los podcasts (deslizar a derecha o izquierda para visualizar opciones ocultas), sin otras opciones alternativas y visibles que faciliten el uso a personas usuarias no habituadas a este tipo de interacción. 
 • (F2 I2 P1) Categorías de los podcasts al final de la sección ‘descubrir’ dificultan la navegación y la búsqueda de podcasts de determinada temática a las personas usuarias.  

 

 1. Flexibilidad y eficiencia de uso

“Los atajos –escondidos para personas usuarias novatas- pueden acelerar la interacción para personas usuarias expertas”. 

Para empezar, Pocket Casts ofrece dos opciones de cuenta personal: la gratuita, que puede ser suficiente para cualquier persona usuaria interesada en escuchar podcasts, y otra de pago (si bien es un pago simbólico, ya que supone apenas un euro al mes) que te permite mayor personalización, el uso de la app en versión escritorio y web, y la opción de almacenar hasta 10gb de datos dentro de la app (bien sea con podcasts que no se encuentren ahí o con tus propios archivos). Si bien la aplicación gratuita es más que suficiente para la gran mayoría de personas, esta flexibilidad es un punto muy positivo para la app, ya que ofrece prácticamente la totalidad de la app de forma gratuita, pero te da un pequeño plus por un precio reducido. 

Además, Pocket Casts implementa un modelo innovador de interfaz gestual en parte de su plataforma, sobre todo lo relacionado con la gestión de los episodios de cada podcast, para aquellas personas más duchas con la tecnología y habituadas a manejarse con gestos en interfaces digitales. Algunos de estos gestos son, entre otros:  

 • Deslizar a derecha e izquierda un episodio de un podcast. Si deslizas un poco te muestra la acción que te permite realizar –a derecha añadir al inicio o al final de la cola de reproducción, y a izquierda archivar el episodio-, y si deslizas una mayor distancia, la acción se realiza directamente (ejemplo en PH #4). 
 • Mantener pulsado un elemento para seleccionar. Al seleccionar un episodio, aparece una barra en la parte inferior de la pantalla con diferentes acciones a realizar respecto a dicho episodio, como marcar como favorito, escuchado, o descargar (ejemplo en PH #6).
 • Multiselección. Si deslizamos dos dedos hacia abajo en cualquier lista de episodios, se abre la opción de multi selección (opcional, se puede desactivar en los ajustes). 

La opción de utilizar gestos es muy positiva para aquellas personas habituadas a usarlos porque hace que su experiencia sea más eficiente e intuitiva; no obstante, la app no dispone de una opción más visible para las personas menos habituadas, o no conocedoras de este tipo de interacción, para que puedan realizar las mismas acciones, por lo que puede resultar frustrante y conllevar una mayor carga cognitiva. En el caso de añadir episodios a la cola de reproducción, o de archivarlos, para las personas más nuevas es difícil averiguar que deslizando el episodio a derecha o izquierda verá aparecer estas opciones. 

En el caso de los botones que aparecen al seleccionar un episodio, es muy positivo que estos se puedan personalizar; es decir, se da la libertad a las personas de elegir qué opciones son las que les interesa tener en pantalla, y cuáles de ellas quedarán ocultas detrás del botón de los tres puntos suspensivos (ejemplo en PH #6 y #7).  

En la pantalla de podcasts, no obstante, no es necesario seleccionar un podcast para hacer visibles las acciones que podemos llevar a cabo; de hecho, para ello tenemos que entrar en la pantalla del podcast en cuestión y, o bien pulsar en los tres puntos suspensivos (que nos mostrará opciones de categorización, visualización, agrupación, etc., de los episodios del podcast), o bien en el botón de ajustes (que nos llevará a las diferentes configuraciones de ese podcast en cuestión; por ejemplo, efectos de reproducción específicos para ese podcast, si queremos que se salte los primeros segundos, auto descargar los episodios que salgan a continuación, etc.). En el caso de la pantalla principal de podcast, si mantenemos pulsado el dedo sobre uno de ellos, la acción que podremos hacer será cambiar el podcast de sitio y reordenarlos a nuestro gusto, lo cual da mayor libertad a la persona usuaria. Pero para ver las acciones que podemos llevar a cabo con respecto al orden, diseño o las muescas de capítulos pendientes debemos pulsar en los puntos suspensivos de arriba a la derecha. 

Por último, en el caso de dispositivos iOS, una opción que potencia la flexibilidad y eficiencia de uso es la implementación de los atajos de Siri, con un rango bastante amplio de personalización. Así, para las personas usuarias más expertas, es una buena forma de reproducir, pausar, reproducir un episodio sugerido, continuar con el siguiente episodio que teníamos pendiente, programar el temporizador de sueño, o incluso personalizar nuestros propios atajos (ejemplo en PH #3).  

 

-> Buenas prácticas: 

 • Opción gratuita muy completa para el grueso de personas usuarias, y opción de pago para aquellas otras que necesiten ese plus.  
 • Interfaz gestual para personas más experimentadas en el uso de este tipo de interacción, en este caso mayoritariamente para la gestión de los episodios de podcasts. 
 • Personalización de los botones visibles dentro del menú de acciones a realizar en el episodio seleccionado. 
 • Implementación de los atajos de Siri en dispositivos iOS para maximizar la eficiencia de uso.  

-> Malas prácticas: 

 • (F2 I3 P2) La no disposición de alternativas visibles a las interacciones gestuales dificulta el uso para personas no habituadas a este tipo de interfaz. 
 • (F2 I2 P1) Mismos gestos realizan acciones diferentes en pantallas distintas (mantener pulsado un episodio lo selecciona, pero mantener pulsado un podcast nos permite reorganizarlo).  

 

 1. Estética y diseño minimalista

“Las interfaces no deberían contener información irrelevante. Cada unidad extra de información en una interfaz compite con las unidades relevantes de información”. 

Revisando exhaustivamente la interfaz, podemos comprobar que el diseño de Pocket Casts es muy minimalista, lo cual es muy positivo; no obstante, en ciertas ocasiones llega a ser tan minimalista que algunas opciones pueden no ser visibles para las personas usuarias, como bien hemos indicado en el principio anterior con la realización de diferentes acciones a través de gestos.  

Aun así, podemos decir que la app tiene un carácter equilibrado entre lo funcional y lo estético, priorizando quizá ligeramente sus aspectos funcionales. La única sección donde quizá se podría hacer un mayor cribado de la información que se ofrece es la de ‘descubrir’, puesto que algunas imágenes de las noticias destacadas o de la selección de podcasts de determinada persona tienen un tamaño desmesurado y desvían la atención de otra información más relevante, como las categorías de podcasts por temática. 

-> Buena práctica: interfaz minimalista, equilibrada en cuanto a lo funcional y lo estético. 

 -> Mala práctica:  

 • (F2 I3 P2) Ausencia de alternativas visibles que muestren las acciones que también se pueden realizar por gestos.  
 • (F2 I1 P1) Sección ‘descubrir’. Mejorable jerarquización y organización de contenidos e información a mostrar. 

  

 1. Reconocer, diagnosticar y recuperarse de los errores

“Los mensajes de error deberían ser expresados en un lenguaje llano y sencillo (sin códigos de error), indicar el problema de forma precisa, y sugerir una solución constructivamente”. 

Como hemos estado viendo en la aplicación de otros principios heurísticos como la prevención de errores, la aplicación tiene muy bien implementadas sus pantallas vacías de contenido, mostrando mensajes amistosos que sugieren la acción para cambiar el estado de dicha pantalla.  

Sucede algo similar con el motor de búsqueda, que, al teclear un título que no existe, te lo indica de forma sencilla y te sugiere que intentes de nuevo con palabras más genéricas o diferentes. No obstante, este caso es problemático, puesto que el motor de búsqueda no está lo suficientemente implementado como para que, en el caso de teclear el título de un podcast y olvidarnos un espacio (por ejemplo, tecleando ‘iweigh’ en lugar de ‘i weigh’), pueda encontrar el podcast en cuestión, cosa que también pasa si escribimos mal una de las letras (por ejemplo, ‘i weegh’). 

En el caso de equivocarnos al iniciar sesión, por ejemplo, sí nos indica que, o bien la contraseña es errónea, o bien que el correo introducido no existe dentro de su base de datos. Al intentar registrarte con un correo que ya existe, también te indica el correspondiente mensaje de error. Sin embargo, en ninguno de estos casos sugiere ninguna solución; simplemente indica que hay algo que no va bien.  

Por último, si descargamos la app para escritorio e intentamos iniciar sesión con una cuenta gratuita (que no dispone de esta opción), Pocket Casts nos lo hace saber con un mensaje de error y, además, nos ofrece varias opciones: u obtener más información sobre el programa de pago, o actualizar nuestra cuenta a dicha versión.  

-> Buenas prácticas: 

 • Pantallas vacías de contenido correctamente diseñadas para mostrar por qué están vacías y cómo podemos añadir contenido en ellas. 
 • El motor de búsqueda indica adecuadamente cuando no puede encontrar lo que buscamos y sugiere que intentemos otra fórmula. 
 • Mensaje de error al intentar entrar en nuestra cuenta gratuita desde la versión de escritorio adecuadamente ejecutado. 

-> Malas prácticas: 

 • (F2 I3 P3) Motor de búsqueda poco intuitivo, requiere que se escriba el título exacto para ser encontrado. 
 • (F1 I1 P1) Mensajes de error al intentar iniciar sesión o crear una cuenta con un correo ya registrado; lo indican adecuadamente, pero no sugieren soluciones. 

 

 1. Ayuda y documentación

“Es mejor si el diseño no necesita ninguna explicación adicional. Sin embargo, puede ser necesario ofrecer documentación para ayudar a las personas usuarias a completar sus tareas”. 

Dentro de la sección ‘perfil’, en los ajustes, aparece un apartado con el nombre de ‘ayuda y comentarios, donde se exponen las preguntas más frecuentes y se resuelven las dudas que la persona usuaria pueda tener. Es un apartado bastante amplio y dividido por secciones temáticas como ‘gestión de podcasts’, ‘reproducción de episodios’, ‘básicos de la sincronización de tu cuenta’, o los términos de uso y privacidad, entre otros. Además, la explicación de cada punto es concisa, muy completa, e incluye imágenes de la interfaz que mejoran la capacidad de aprendizaje. Asimismo, también disponen, en los propios ajustes, de un apartado llamado ‘acerca de’, donde se presenta todo lo relativo a Pocket Casts y a las diferentes aplicaciones de la familia Automattic. Por tanto, podemos decir que Pocket Cast pone en práctica esta heurística de forma más que correcta.  

No obstante, un punto a tener en cuenta es que no dispone de onboarding, y tampoco de un pequeño tutorial inicial para manejarse dentro de la app, cosa que puede ser muy útil para aquellas personas usuarias que tengan una menor alfabetización digital. Esto hace que, por ejemplo, hacer uso de los diferentes gestos para realizar acciones con los episodios de los podcasts sea más complicado al no estar visible y no haber sido explicado previamente.  

En definitiva, podemos decir que Pocket Casts es una aplicación que, en líneas generales, podría explicarse sola, pero si lo damos por hecho, entonces nos encontraremos con ese otro grueso de personas que no sepan cómo añadir un episodio a la cola de reproducción o no puedan seleccionar un podcast porque no se imaginaban que ambas acciones se realizaran a través de gestos. 

 

-> Buenas prácticas: 

 • Sección de ‘ayuda y comentarios’ dentro de los ajustes muy completa y con explicaciones detalladas de cualquier duda dentro de la app. 
 • Apartado de ‘acerca de’ para ofrecer documentación sobre la app y las diferentes plataformas que constituyen la familia Automattic. 

-> Malas prácticas: 

 • (F1 I3 P2) Ausencia de onboarding que introduzca y dé la bienvenida a la persona usuaria a la app 
 • (F1 I3 P3) Ausencia de pequeño tutorial de inicio (de carácter opcional) que explique, sobre todo, la diferentes interacciones por gestos para que las personas menos habituadas a ellos sepan dónde están esas opciones.  

 

¿A dónde llegamos con todo esto, es la usabilidad de Pocket Casts tan next-level como su misión?

La usabilidad de Pocket Casts es, efectivamente, muy eficiente y centrada en las personas. No obstante, se han detectado una serie de prácticas no tan eficientes para las que podría ser interesante buscar soluciones o propuestas de mejora. En un principio, la expectativa era encontrar un número amplio y variado de errores o de prácticas deficientes. Aunque, de hecho, esta expectativa se ha cumplido, al analizar las diferentes malas prácticas observadas en cada principio heurístico, hemos podido comprobar que muchas de ellas se repetían en diferentes formas, lo cual reforzaba la necesidad de prestarles atención y encontrar una solución. En base a los criterios establecidos al inicio de la evaluación, y de los diferentes puntos deficientes encontrados, exponemos a continuación el listado de hallazgos según su gravedad, seguidos de los principios heurísticos en los que han mostrado ser menos precisos, así como su correspondiente propuesta de mejora:

1. Uso de interfaz gestual para la gestión de episodios de podcast y otras tareas

Se han encontrado deficiencias en esta práctica en los principios heurísticos número 4, 6, 7, y 8; en la mayoría de casos, el problema radica en la ausencia de una alternativa visible y fácilmente accesible sin la necesidad del uso de gestos, lo cual dificulta el uso de la interfaz a aquellas personas menos habituadas a este tipo de interacción, o cuya alfabetización digital sea menor.

En este sentido, se observan claramente dos propuestas de mejora: la primera, en relación a la visibilidad en la app, que supondría la adición de una alternativa no tan gestual a las acciones mencionadas a lo largo de la evaluación; la segunda, quizá más sencilla, tiene que ver con el cuarto hallazgo que vamos a exponer y buscaría la posibilidad de llevar a la persona usuaria de la mano para enseñarle el camino de uso de la plataforma con una suerte de onboarding o tutorial inicial, tal y como hacen otras aplicaciones.

2. Arquitectura de la información en la sección ‘Descubrir’

Esta práctica fundamenta sus deficiencias en los principios heurísticos número 2, 4, 6, 8, y 9. El motivo por el cual, a pesar de encontrarse en más apartados que la primera, está en segundo lugar de gravedad, es debido a que el uso de la interfaz gestual puede interferir de forma más importante en el uso de la plataforma. Los principales problemas observados han sido un motor de búsqueda poco intuitivo, una jerarquización y organización de contenidos poco personalizada y personalizable, y la incorporación de las diferentes categorías al final de la sección ‘descubrir’, como si se estuvieran escondiendo de algo.

Por eso, la propuesta de mejora es clara: en un primer lugar, la incorporación de un motor de búsqueda que pueda detectar resultados sin necesidad de teclear los títulos exactos del podcast en cuestión (lo cual requiere mayor carga cognitiva a la persona usuaria, y más frustración al no encontrar lo que busca por no estar escribiendo correctamente el título), la inclusión de las categorías divididas por temáticas en una zona de mucha mayor visibilidad para agilizar la búsqueda temática de podcasts, entre otras tareas; y, en último lugar, una revisión de las diferentes secciones dentro de esta pantalla para mostrar contenido que resulte más interesante a la persona usuaria, que aporte valor, y que además esté disponible enteramente en el idioma predeterminado por ella, sin necesidad de tener la mitad de la pantalla en inglés y la otra mitad en su idioma.

3. Deshacer acciones realizadas accidentalmente para prevenir errores

Encontramos una mala práctica de este hallazgo en el principio heurístico número 5, y supone una práctica deficiente puesto que, a diario, las personas usuarias realizan acciones o tareas en sus dispositivos por error, por lo que, no disponer de una forma de revertir dichas tareas puede ser motivo de frustración y de abandono. En el caso de Pocket Casts, sucede mayoritariamente a través de esas acciones que se realizan con gestos, ya que muchas veces deslizamos a un lado o a otro de forma accidental, pero también sucede al marcar como reproducido, al activar o desactivar determinadas opciones, etc.

La mejora que se propone radica en la adición de algún elemento flotante y efímero que, ante la acción realizada, pudiera indicar a la persona que todavía tiene unos segundos para revertir la acción en caso de que se haya llevado a cabo por error. De esta forma, la persona puede volver al estado anterior sin alterar la pantalla, y evitando la frustración y la sensación de incertidumbre.

4. Ausencia de onboarding, bienvenida, o tutorial inicial

Esta ausencia se ha visto más acusada en los principios heurísticos número 4, y 10, y supone dejar a la persona usuaria, por una parte, la total libertad para explorar y navegar a su antojo; pero, por otro lado, la incertidumbre de no saber qué acciones y tareas puede realizar con según qué botones, gestos o incluso atajos por voz. Al no disponer de un onboarding, o un breve tutorial inicial, gran parte de las personas usuarias aprenden a hacer uso de la plataforma mediante prueba y error.

Con respecto a la propuesta de mejora, y en relación con las propuestas ofrecidas en el hallazgo número uno, creemos que en este apartado es más imperativo ejemplificar al inicio del uso de la plataforma los diferentes gestos y sus significados, tal y como hace, por ejemplo, la aplicación de Procreate la primera vez que la abrimos, mostrándonos que tocando con dos dedos deshacemos la acción, con tres la rehacemos, etc. Es cierto que Pocket Casts es una app sencilla y autoexplicativa; no obstante, no todos los gestos realizan las mismas acciones (tanto en apps diferentes como dentro de esta misma app), por lo que es necesario ofrecer una breve explicación inicial para evitar errores posteriores.

5. Cambio de región e idioma predeterminado, ¿dónde estáis?

Encontramos una mala práctica de este hallazgo en los principios heurísticos número 2, 3, y 4, y las incluimos como un solo hallazgo ya que hacen referencia a una problemática común. En el caso de la región, para modificarla debemos ir a la parte más baja de la sección ‘descubrir’, pantalla donde muy probablemente no esperaríamos encontrar el cambio de región predeterminada; por su parte, la modificación de idioma no está pero sí se la espera, ya que la incorporación de otros idiomas ajenos al inglés dentro de la plataforma es bastante reciente, por lo que no es de extrañar que, en los próximos años, Pocket Casts se vaya poniendo al día con este aspecto.

En este sentido, una posible mejora sería la inclusión de una opción más dentro de los ajustes generales, del perfil, o en algún otro apartado de este estilo, donde la persona usuaria pueda cambiar tanto una como la otra. Es decir, incorporar ambas opciones en los lugares donde las personas esperarían encontrarlas y, además, mejorar los diferentes problemas de traducción y de adaptación a otros idiomas ajenos al inglés.

6. BONUS: ¿Para qué sirve la sección de filtros?

Es cierto que los filtros son una maravillosa forma de precisar nuestras búsquedas, categorizar el contenido que seguimos, y visualizarlo en el orden que más nos interesa. No obstante, en el caso de Pocket Casts nos encontramos una sección de filtros totalmente independiente de, por ejemplo, la sección ‘podcasts’ o ‘descubrir’, donde quizá sí nos esperaríamos encontrarla; además, tiene la misma importancia que las otras dos, y un funcionamiento que, a priori, puede no ser demasiado amistoso con las usuarias.

En nuestra evaluación, hemos apreciado esta mala práctica en el principio heurístico número 4, aunque quizá no haya aparecido en otros principios debido, precisamente, a ese carácter secundario y de poca importancia que parece tener con respecto a las otras tres pantallas principales de la plataforma. Un buen sistema de filtrado de podcasts es una característica muy interesante y potente para la gestión de todos aquellos canales que seguimos, pero ubicarla ajena a nuestros podcasts y hacer del proceso de realizar la tarea de crear un nuevo filtro (por ejemplo, una categoría de ‘podcasts sobre diseño’) una odisea, consigue precisamente lo que ha sucedido con nuestra evaluación: que la pantalla completa de filtros se desdibuje y quede como algo accesorio, algo que está ahí, pero que podría no estar.

Para finalizar, una propuesta de mejora en este sentido sería la implementación de un mejor sistema de filtrado y de creación de categorías propias por parte de las personas usuarias a modo de ‘biblioteca personal’, un proceso de creación de dichas categorías más intuitivo y con menos pasos, y una visualización de los mismos más orgánica y en línea con otras pantallas como, por ejemplo, ‘podcasts’ o ‘descubrir’, de forma que la persona usuaria haga suya la aplicación.

 

En definitiva, Pocket Casts es una aplicación maravillosa que, tal y como promete, nos ofrece una experiencia de uso sencilla, mayormente intuitiva, y eficiente, así como amplia flexibilidad, libertad, y control de la gestión del contenido que escuchamos. Dicen que está construida por oyentes de podcasts para oyentes de podcasts, y eso se nota; como también se nota el cuidado en crear una aplicación minimalista, usable y que da a las personas usuarias, efectivamente, esa experiencia next-level. Tiene, por supuesto, puntos de mejora y aspectos a pulir para conseguir una usabilidad y experiencia de uso fluida, ligera, y de diez.

Pero lo más importante es que cumple su promesa: cubre la necesidad humana de contar historias y, trayéndonos de vuelta a la oralidad, también nos devuelve al verbo.

 

 

Bibliografía

Membrives, J., Tesconi, S. (2022). 4. La evaluación de la usabilidad sin personas usuarias. Obtenido de Universitat Oberta de Catalunya: Cuaderno de evaluación de la usabilidad: http://quadern-usabilitat.recursos.uoc.edu/es/4/ 

Nielsen, J. (15 de Noviembre de 2020). 10 Usability Heuristics for User Interface Design. Disponible en Nielsen Norman Group: https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/ 

Zapata, M. «Métodos de evaluación sin usuarios» [en línea]. <http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/12922/8/usabilidad_módulo2_métodos%20de%20evaluación%20sin%20usuarios.pdf>.

Carreras, O. (2012). «Estándares formales de usabilidad y su aplicación práctica en una evaluación heurística» [en línea]. Usable y accesible. <https://olgacarreras.blogspot.com.es/2012/03/estandares-formales-de-usabilidad-y-su.html>

Debat0el Pocket Casts: “It’s smart listening, made simple”

No hi ha comentaris.

Publicat per

PEC2. Avaluació heurística de CatSalut

Publicat per

PEC2. Avaluació heurística de CatSalut

Avaluació Heurística de CatSalut Introducció En els darrers anys cada cop més s’estan esforçant en digitalitzar els serveis de manera que des…
Avaluació Heurística de CatSalut Introducció En els darrers anys cada cop més s’estan esforçant en digitalitzar els serveis de…

Avaluació Heurística de CatSalut


Introducció

En els darrers anys cada cop més s’estan esforçant en digitalitzar els serveis de manera que des de qualsevol lloc puguis realitzar les teves gestions, des de realitzar compres online d’alimentació com realitzar la delcaració de la renta. Aquesta transició permeten que els procesos es realitzin de forma més àgil i òptima en el temps. I el servei de salut pública no es queda al marge d’aquesta transició i menys encara quan el passat 2020 es va viure el confinament sanitari degut a la pandèmia de la Covid-19.

Un dels aspectes més importants de digitalitzar un servei com les gestions sanitàries personals és que totes les persones, grans o joves, amb o sense un ampli coneixement tecnològic, han de ser capaces de realitzar les gestions més bàsiques amb la mínima dificultat possible. Per aquest motiu, fer una evaluació heurística ens permetrà veure, sense usuaris, si l’aplicació mòbil de La Meva /Salut compleix els 10 principis de Nielsen i identificar diversos punts de millora.

La meva /Salut gencat
Figura 1. Icona de l’aplicació mòbil

Metodologia

La idea principal de digitalitzar la gestió sanitaria és permetre a la ciutadania de Catalunya accedir a la seva informaicó de salut i relacionar-se de manera no presencial amb el Sistema de Salut de Catalunya. Per aquest motiu, s’ha estimat realitzar l’evaluació sobre l’aplicació mòbil, malgrat que aquest servei també està per la Web. A més a més, fer l’anàlisis sobre l’aplicació mòbil -en una pantalla més petita que la de l’ordinador- ens permetrà veure si s’ha tingut en compte alguns aspectes com l’accessibilitat visual, sobretot per les persones grans que poden tenir la visibilitat reduïda.

Prerequisits per a l’anàlisis

Degut a que La Meva /Salut és una aplicació per a accedir a la informació personal del Sistema de Salut de Catalunya, hi ha certes condicions que l’usuari ha de complir i que cal tenir en compte per a poder fer aquesta evaluació heurística així com per a preparar una evaluació amb usuaris.

 1. L’usuari ha de ser resident de Catalunya per poder accedir al Sistema de Salut de Catalunya. [1]
 2. Estar donat d’alta a La Meva Salut. [2]

Un cop l’accés a l’aplicació està garantitzat en quant a permisos, ja es pot realitzar l’evaluació.


Els 10 principis heurístics de Nielsen

Els 10 principis heurístics de Nielsen són postulats enfocats a l’evaluació d’interficies digitales. A continuació es mostrarà l’evaluació dels diferents principis, indicant si ha estat una bona o mala pràctica.

1. Visibilitat de l’estat del sistema

“El sistema ha de mantenir a l’usuari informat sobre el que passa a través d’una retroalimentació apropiada en un temps raonable.”

La Meva Salut aplica una bona pràctica, però millorable. Gravetat 2/5. 

Justificació: Tot i que segons quina pantalla és una mica discret, pràctiacment en totes les pantalles sabem quina mena d’informació estem consultant per no perdre’ns ni tenir cap mena de incoherència en el que es consulta. Malgrat que l’usuari sap en la major part del temps on es troba, considero que aquesta es pot millorar. En primer lloc, molt lligat a l’estètica, caldria mantenir una consistència del disseny per identificar les diferents seccions. A més a més, hi ha títols de secció que tenen també la funcionalitat de menú per navegar entre diferents seccions però no a totes i això podria confondre a l’hora de relacionar conceptes. Caldria afegir que hi ha dues seccions que no contenen informació directe com la que es mostra en els següents exemples, i és que desde la informació de l’aplicació s’informa que hi ha seccions que no estan disponibles en l’aplicació mòbil i això fa que la visualització sigui la d’un iframe incrustat de la versió web. A continuació es poden veure alguns exemples.

2. Adequació entre el sistema i el món real 

“El sistema ha de parlar en el llenguatge de l’usuari, amb paraules, frases i conceptes familiars per ell. Utilitzar convencions del món real, fent que la informació apareixi en un ordre natural i lògic.”

La Meva Salut aplica una bona pràctica.

Justificació: Una de les dificultats que es podria trobar el servei sanitari és fer servir un ús excessiu del vocabulari mèdic i que en la propia navegació de l’aplicació pugui contenir llenguatge no habitual per l’usuari. Però en canvi, es fa servir un llenguatge bàsic per tal de poder accedir i poder realitzar les diverses consultes (exceptuant la informació mèdica que necessariament ha de tenir un llenguatge adequat). Un dels punts a destacar és l’ús adecuat de la iconografia, així com que acompanyat d’un text explicatiu en cas necessari, que a mesura que l’usuari va accedint, finalment és capaç de relacionar els conceptes a més a més dels que ja té apresos. Un exemple seria identificar com consultar la medicació, les vacunes que un té o fins i tot l’apartat de consultar la cita prèvia.

3. Llibertat i control per part de la persona usuaria

“A vegades els usuaris escullen funcinalitats per error i necessiten una ‘porta d’emergència’ per sortir d’un estat indesitjat. Oferir suport per desfer i refer accions.”

La Meva Salut aplica una bona pràctica.

Justificació: Si bé és cert que cap dels tràmits permesos té cap perill per l’usuari, hi ha dos tipus d’interacció de l’usuari que potser podria cometre un error que vulgui desfer. Els dos casos més habituals serien els de realitzar una consulta/demanar cita prèvia o bé canviar alguna informació personal o bé configuració de l’aplicació. En ambdós casos, en el cas que es sol·liciti una cita prèvia, sempre es pot cancel·lar accedint a les visites programades; en el cas que es canvïi alguna configuració personal, sempre es pot refer la modificació si, per exemple, s’ha introduit alguna informació erròniament. A més a més, en alguns casos et demana comfirmació abans de cancel·lar o eliminar alguna configuració o cita prèvia, per evitar que l’usuari s’equivoqui per accident. Un exemple en imatges seria el cas de configurar els serveis disponibles a consultar, per tenir accés ràpid.

4. Consistència i estàndars

“Els usuaris no haurien de preguntar-se si diverses paraules, situacions o acción signifiquen les mateixes coses. Que es segueixin les normes i convencions de la plataforma sobre la que està implementat el sistema.”

La Meva Salut aplica una mala pràctica. Gravetat 5/5

Justificació: Una de les coses en les que destaca l’aplicació, negativament, és que fa una barreja de estàndars entre la plataforma mòbil i la plataforma web. Què significa? Que tant aviat pots tenir una secció ben pensada per a gestionar-ho des de mòbil com et trobes una altra secció per gestionar-la amb vista web. A més a més, l’estètica de les dues versions no es manté en la majoria dels casos o es dupliquen banners per incrustar un iframe amb la matèixa estètica de l’aplicació. El gran problema d’incrustar web en l’aplicació mòbil és que si la web no es manté estèticament com l’aplicació hi ha una disonància molt gran, com és el cas, i si a més a més no s’aplicat el concepte de responsive a l’hora de desenvolupar la web, ens podem trobar coses com les següents.

Per què és important? És important perquè quan l’usuari veu aquesta barreja de visualitzacions i d’estàndars, principalment quan es troba amb la part web el primer que pot pensar és “perquè voldria fer servir l’aplicació si em mostra la web? Si ho he de fer servir amb la vista web, millor faig servir un ordinador per fer les gestions” i es perdria l’objectiu base. L’única avantatge que tindria l’aplicació mòbil sobre la web per a fer que es mantingui, malgrat aquesta disonància, és que iniciar secció es pot automatitzar amb paràmetres biomètrics pròpis de la plataforma.

5. Prevenció d’errors

“Abans que dissenyar bons missatges d’errors, és millor evitar que el problema es dugui a terme.”

La Meva Salut aplica una bona pràctica.

Justifiació: Com s’ha explicat en la secció “Llibertat i control per part de la persona usuaria”, en cas que es realitzi una acció -encara que reversible- que l’usuari pugui penedir-se, apareixen missatges d’avis abans de comfirmar l’acció. Un altre exemple on hi ha aquesta prevenció d’errors és en l’inici de sessió, en el cas que es faci servir usuari i contrasenya, en lloc d’identificador biomètric, l’aplicació no et permetrà prémer el botó d’accés per a comprovar dades buides.

6. Reconeixement abans que record

“Minimitzar la càrrega de memòria de l’usuari fent que els objectes, les accions i les opción estiguin visibles. L’usuari no té perquè recordar la informació d’una part del diàleg a una altra”

La Meva Salut aplica una mala pràctica. Gravetat 3/5

Justificació: Una de les avantages que té l’aplicació en quant a l’arquitectura de la informació és que està dissenyat de forma que no cal accedir a moltes pestanyes internes, si no que aquelles acción més bàsiques es poden accedir en pocs passos i gairebé no necessites recordar un recorregut perquè és directe. Però, el fet que no totes les seccions tinguin identificat on es troba l’usuari i que es barregi amb la web incrustada, fa que l’usuari es pugui trobar en la situació de “no recordo com he arribat fins aquí” i que si hagués de repetir l’exercici, hauria de tornar a començar enraonant com arribar fins aquell punt. Exemples de mala pràctica és la secció de tràmits i serveis o bé les consultes i cites prèvies.

 

Un altre dels efectes que succeeix és que un parell de seccions porten al mateix lloc i això encara pot confondre més a l’usuari que intenta recordar el camí que ha fet, però varis camins són possibles. A continuació es pot veure un gif com a exemple.

7. Flexibilitat i eficiència d’ús

“Els acceleradors, no vistos per l’usuari principiant, milloren la interacció per l’usuari expert de tal manera que el sistema pot servir per usuaris inexperts i experimentats. És important que el sistema permeti personalitzar accions freqüents.”

La Meva Salut aplica una bona pràctica, però millorable. Gravetat 1/5

Justificació: en quant a les possibilitats de l’aplicació no són extremadament extenses com per a que sigui estrictament necessari una alta personalització per als usuaris experts, el que es veu és el que és. I tot i així, es permeten afegir serveis a “favorits” per tal de poder accedir-hi més ràpidament. Però, encara que totes les funcionalitats són accessibles per a tots els usuaris en un grau de dificultat senzilla, sí que seria interessant poder personalitzar la pantalla principal per a facilitar l’accés i prioritzar les gestions més habituals, com podria ser accedit al certificat Covid, a la medicació o directament a la gestió de cita prèvia. Aquest grau de personalització podria millorar l’eficiència però considero que no és massa freu que no ho tingui perquè tot està relativament accesible. A més a més, un cop s’ha accedit per primera vegada a l’aplicació, aquesta en guarda les dades d’accés per tal que la següent vegada sigui més àgil.

8. Disseny estètic i minimalista

“Els diàlegs no haurien de tenir informació irrellevant o que es necessiti rarament. Cada unitat extra d’informació en un diàleg competeix amb la informació important, disminuint la visibilitat relativa.

La Meva Salut aplica una mala pràctica. Gravetat 5/5

Justificació: Com s’ha vist en els altres principis, l’aplicació mòbil d’entrada conté un disseny bastant minimalista en general però on cau considerablement és en les seccions que contenen la web incrustada, que trenca tota l’estètica corporativa de l’aplicació. En les imatges següents podem veure aquesta disonància:

Per què és important? Com ja hem comentat, trencar amb aquesta estètica no només funcionalment, té un impacte negatiu sobre l’usuari. Potser no està trobant un cas de sobreexposició d’informació però no hi ha una coherència que permeti identificar tota la aplicació amb totes les seves funcionalitats com a una unitat funcional, sino que sembla com si fos una aplicació montada a peces, algunes “locals” altres de la web.

9. Ajuda a les persones usuaries a reconèixer i diagnosticar els errors i a recuperar-se

“Els missatges d’error han d’estar expressats en un llenguatge pla, sense codis, indicant amb precisió el problema i suggerir una solució.

La Meva Salut aplica una mala pràctica. Gravetat 3/5

Justificació: en la gran majoria de casos quan es produeix un error com que la sessió ha expirat, l’usuari es pot recuperar correctament. Malgrat això, hi ha altres casos d’errors genèrics o errors d’aplicació que no estan informats o bé no es suggereix cap solució. Aquest es el cas de quan s’intenta accedir a una e-consulta amb un usuari que aparentment té un error d’accés però no pot fer res per intentar solventar-ho, no està al seu abast, però tampoc s’informa de com intentar arreglar-ho, a qui hauria d’adreçar-se? O un altre cas és, com per exemple, quan s’intenta demanar una cita prèvia, el sistema no carrega correctament el formulari, si l’usuari ha accedit abans sabrà que allà hi falta aquest formulari però si no, com sabria que hi ha un error d’aplicació i quin tipus d’error? Com es solventa?

Per què és important? És important que el control d’errors estigui molt ben aplicat perquè no tenir-lo, dona una imatge de incomplet, com si estigués a mitges o que no s’ha cuidat bé tots els casos i això és molt important fer-ho arribar als desenvolupadors i destacar la importància d’aplicar-ho.

10. Ajuda i documentació

“Encara que es millor que es pugui fer servir el sistema sense documentació, és necessarti proporcionar a l’usuari ajuda i documentació. Aquest ha de ser fàcil de buscar, centrat en les tasques de l’usuari, amb informació de les etapes a realitzar encara que no sigui molt extensa.”

La Meva Salut aplica una bona pràctica, però millorable. Gravetat 1/5

Justificació: L’aplicació de La Meva Salut només entrar disposa de conèixer els serveis que disposa i per a què serveix cadascun, encara que no aparèixen tots els que realment té com a seccions principals. També disposa d’informació d’ajuda amb les preguntes més freqüents de gestions amb el Sistema Sanitari. Tot i que no hi ha molta sofisticació en les tasques més habituals, aquest inclou informació de què cal fer per completar la tasca, com per enviar una consulta per a cita prèvia. Tot i així, podria ser millorable primer de tot perquè no conté tota la informació de totes les possibilitats per tal de dur a terme i entendre cada secció i en segon lloc perquè hi ha com a últim recurs trucar al 061 per a més informació, però el que no t’informa és que aquest telèfon és de pagament i potser l’usuari voldria intentar investigar més abans de trucar. A més a més de completar la informació, els banners del principi abans d’accedir amb l’usuari, només aparèixen a fora i seria convenient també poder veure-ho un cop loggejat.

 


Problemes identificades

Durant l’evaluació heurística s’han identificat 7 problemes de disseny que seria necessari fer-hi una pensada per a que l’experiència d’ús sigui millorada. A continuació es recullen segons els principi heurísitcs de Nielsen, els problemes identificats i s’indica el grau de gravetat. El detall de la justificació es pot trobar desenvolupat en l’evaluació anterior.

 1. Disseny estètic i minimalista – Gravetat 5/5
 2. Consistència i estàndars – Gravetat 5/5
 3. Ajuda a les persones usuaries a reconèixer i diagnosticar els errors i a recuperar-se – Gravetat 3/5
 4. Reconeixement abans que record – Gravetat 3/5
 5. Visibilitat de l’estat del sistema – Gravetat 2/5
 6. Flexibilitat i eficiència d’ús – Gravetat 1/5
 7. Ajuda i documentació – Gravetat 1/5

Conclusions

El gran problema que té l’aplicació mòbil és que està barrejant el disseny de dos tipus de plataformes que produeix que hi hagi una disonància en tota l’aplicació. Si bé és cert que hi ha apartats que sembla que hi hagi la Web incrustada, manté un disseny molt similar al de l’aplicació i podria passar desapercebut (exceptuant el doble banner). Però hi ha altres funcionalitats molt bàsiques i característiques que s’esperen que es pugui fer des de l’aplicació com les e-consultes però en canvi apareix la vista web.

“Migrar totes les funcionalitats web incrustades a funcionalitats mòbils”

En quant a aquesta millora proposada, pot ser que inicialment no es pogués realitzar tot o bé hagués quedat fora del presupost o els temps d’entrega, migrar tota la funcionalitat. Però també podria ser que tècnicament, les gestions de cites i consultes compti amb un sistema tancat que no es pugui accedir des de fora de la Web, en aquest cas caldria fer un anàlisis prèvi del servei de consultes a nivell de desenvolupament per veure de quina manera es pot extendre per poder aplicar les duncionalitats sense dificultats al mòbil.

En segon lloc, ens trobem amb el problema de la detecció d’errors. Aquí hi ha un problema de retroacció d’errors no identificats i saber com gestionar-los per parts de l’usuari.

“Revisar tots els possibles errors i assegurar-se que hi ha un feedback de tornada de qualitat per a que l’usuari sàpiga com reaccionar”

En quant al principi de “reconeixement abans que record”, ens hem trobat que l’usuari podria oblidar on es troba en quant navega per l’interior i si oblida d’on ve, com podria tornar a arribar si no hi ha res que permeti reconèixer el camí de tornada?

“Traçabilitzar la ruta segons l’estat en les seccions que hi hagi diverses pantalles fins arribar al final”

Pel que fa a la visibilitat de l’estat del sistema, en general està prou ben aconseguit però no és suficient, especialment relacionat amb el problema identificat anteriorment. Però a més a més, caldria homogenitzar l’estètica per poder identificar les diferents seccions, així com està estructurat al menú lateral, per tal que hi hagi una concordança estètica i de conceptes, per poder tenirn un model mental més acurat i entendre millor els diferents nivells sense haver d’accedir al menú concretament.

“Aplicar concordànça en totes les seccions del sistema per ajudar a situar a l’usuari en cada pantalla”

Finalment, tenim un parell de problemes menors que aplicar una millora faria que l’usabilitat fos de més qualitat. Aquests són permetre una mica més de personalització per tal de tenir accés més ràpid per aquells usuaris més experimentats, i tenir la documentació d’ajuda una mica més accessible així com actualitzada i en coherent amb les funcionalitats oferides.

“Permetre la personalització d’accessos ràpids a usuaris experimentats”

“Oferir informació d’ajuda actualitzada i coherent amb l’aplicació”

Aquestes dues últimes no s’han qualificat com a molt greus degut a que l’aplicació o bé no requereix molts accessos per la seva simplicitat, així com que l’ús és més aviat esporàdic, i perquè l’aplicació és prou autoexplicativa com per no necessitar molta més informació de la que ja s’ofereix.

Bibliografia i Webgrafia

[1] Qui té accés al sistema sanitari públic? (n.d.). CatSalut. Servei Català de la Salut. https://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/acces-sistema-salut/qui-te-acces-al-sistema-sanitari-public/

[2] Ajuda – CPS – La Meva Salut. (n.d.). CPS. https://lamevasalut.gencat.cat/web/cps/ajuda

Debat2el PEC2. Avaluació heurística de CatSalut

Publicat per

PEC 2 Evaluación de Usabilidad – Evaluación Heurística de Instagram

Publicat per

PEC 2 Evaluación de Usabilidad – Evaluación Heurística de Instagram

Instagram es una red social muy popular hoy en día que ofrece la posibilidad de compartir fotos y vídeos con otros usuarios…
Instagram es una red social muy popular hoy en día que ofrece la posibilidad de compartir fotos y vídeos…

Instagram es una red social muy popular hoy en día que ofrece la posibilidad de compartir fotos y vídeos con otros usuarios y poder recibir feedback con comentarios y “likes”. Además se le han ido añadiendo funciones adicionales a medida que ha ido pasando el tiempo como el envío de mensajes, compartir publicaciones o las videollamadas en grupo. Pero, ¿cuál es la historia de esta red social y cuánto ha crecido desde su creación?

 

Persona Sosteniendo Smartphone Tomando Fotografías Del Puente Durante El DíaInstagram se publicó en 2010 en la App Store, ya que la idea inicial era que se tratase de una aplicación exclusiva para iPhone. No obstante, al ver su auge y popularidad entre los usuarios, en 2012 acabó saliendo también para Android. Una de las muestras de su éxito es que el primer día que estuvo disponible para Android se la descargaron la escalofriante cifra de más de un millón de usuarios. Y su alcance no ha dejado de crecer hasta alcanzar un total de 1.478 millones de usuarios a finales de 2021. Entonces, si se trata de una aplicación tan conocida, debería ser perfecta a nivel de usabilidad ¿no es así? De hecho, esta aplicación está tan integrada en la rutina de muchas personas y empresas que llega incluso a ser el trabajo de muchas marcas y gente conocida como “influencers”.

Sin embargo, lejos de lo que pueda parecer, han sido numerosas veces las que muchas personas, especialmente famosas, han tenido problemas por publicar contenido que querían que sólo viese parte de la audiencia o contenido que no debía ir a esta red social. En este artículo me he propuesto el reto de  encontrar y exponer “fallos” o elementos de mejora en el diseño de este sistema. Pero, ¿cómo?

Para una primera toma de contacto con el sistema a nivel analítico, se ha llevado a cabo una inspección de la completa interfaz de la aplicación desde un rol crítico y no como una mera usuaria, que es lo que se conoce como evaluación heurística. Este tipo de evaluación se realiza por parte del diseñador como punto de partida a alto nivel, por lo que no se ha recurrido a terceras personas por el momento.

A lo largo de la historia se han publicado varias listas de principios heurísticos que se deben tener en cuenta a la hora de evaluar heurísticamente. Una de las más famosas y utilizadas en el mundo de la usabilidad es la de los 10 principios de Nielsen y será la que emplearé a lo largo de esta evaluación.

El procedimiento que se ha seguido ha sido intentar llevar a cabo las funciones principales que se ofrecen en la aplicación e ir apuntando los problemas que encuentro en un cuaderno que tenía al lado, para evitar detener el recorrido. Además, iba grabando la pantalla durante el proceso para luego poder generar clips de vídeo donde se vieran claramente los problemas. Posteriormente, se han clasificado según el principio que siguen o incumplen.

 

Evaluación de los 10 principios de Nielsen en Instagram

1. Visibilidad del estado del sistema.

“El sistema siempre debe mantener informados a los usuarios sobre lo que está sucediendo, a través de comentarios apropiados dentro de un tiempo razonable”.

Ejemplo 1.1: Cuando el usuario sube una foto a lo que se conoce como “feed”, es decir, la cuadrícula de perfil en la que se quedan las fotos permanentes que se publican en la plataforma, una vez pulsa el  “tick azul” correspondiente a publicar, la aplicación muestra una pequeña franja donde aparece la palabra “finalizando” entre los conocidos como “stories” y la publicación que se muestra inicialmente. Finalmente, la foto aparece en la página de inicio de la aplicación y también en el perfil del usuario.

Como se puede ver en el GIF derecho, instagram no permite la grabación de la parte de edición de fotos, por lo que se adjunta un pantallazo a continuación del tick al que me refería anteriormente.

Podemos concluir que el usuario sabe el estado de su publicación en todo momento con los mensajes de “procesando”, “finalizando” y por último viendo su foto ya publicado.

Práctica: buena

 

Ejemplo 1.2: El usuario activo manda una solicitud de seguimiento a la cuenta de otro usuario (pasivo) que es privada, por lo que necesita que el dueño de la cuenta acepte una solicitud de seguimiento. Una vez la manda, aparecerá como “Pendiente”. En este preciso ejemplo, el usuario pasivo decide eliminar la solicitud de seguimiento puesto que no quiere que el usuario activo acceda a su contenido. No obstante, el activo nunca es notificado de la decisión de la persona que lleva la cuenta privada, sólo lo sabrá si decide volver a buscarla, puesto que entonces aparecerá como si nunca le hubiese mandado esa petición, es decir, habrá desaparecido el estado de “pendiente”. En este caso, el usuario activo no es informado del estado de su solicitud en todos los casos. Únicamente se le notificará si ésta se aprueba.

Aunque esta funcionalidad supongo que intenta proteger al usuario de la cuenta privada, lo cierto es que puede causar confusión al usuario activo que manda la petición, ya que puede llegar a pensar que por un error no se llegó a mandar. Esto puede hacer que le vuelva a insistir, algo molesto para el usuario pasivo.

 

Práctica: regular

 


2. Adecuación entre el sistema y el mundo real.

“El sistema debería hablar el lenguaje de los usuarios mediante palabras, frases y conceptos que sean familiares al usuario, más que con términos relacionados con el sistema. Seguir las convenciones del mundo real, haciendo que la información aparezca en un orden natural y lógico”.

Ejemplo 2.1: Cuando el usuario accede a la página principal de la aplicación, se encuentra con que hay un menú que parece el principal abajo y algunas opciones trasladadas a la esquina superior derecha. Si decide tocar el símbolo del “+” intuyendo que eso significa subir contenido, se desplegará un menú. En este menú aparecen las opciones de “Publicar”, “Historia”, “Reel” y “Transmitir en directo”. Esta serie de opciones pueden resultar evidentes para un usuario habitual de la aplicación. Sin embargo, si se trata de un usuario nuevo en la aplicación, es prácticamente imposible que recuerde o intuya el significado de las mismas. Si bien es cierto que la primera vez que accedes a cada una de ellas la aplicación te hace una breve explicación de en qué consisten, resulta complejo averiguar que “Publicar” se corresponde con una foto permanente, mientras que “historia” será una foto que tan sólo sea accesible durante 24 horas.

En este caso, la aplicación no está haciendo uso de lenguaje o términos reconocidos en el mundo real, por lo que no se trata de algo intuitivo para el usuario. No obstante, quizás esta idea se fundamente en una estrategia de marketing en la que el sistema crea sus propios términos para distinguirse del resto y crear así una identidad de marca. Ante esta situación, habría que poner en una balanza ambos conceptos para ver a qué se le quiere dar prioridad o cómo integrar esos términos mejor.

Práctica: mala

 


3. Libertad y control por parte de la persona usuaria.

“Es posible que los usuarios elegirán las funciones del sistema por error y necesitarán una “salida de emergencia” claramente marcada para dejar el estado no deseado al que accedieron, sin tener que pasar por una serie de pasos. Se deben apoyar las funciones de deshacer y rehacer”.

 

 

 

Ejemplo 3.1: En caso de que el usuario haya publicado por error una imagen que no quería, podrá eliminarla. Para ello tan sólo necesitará buscar la imagen, pinchar en el menú de tres puntitos que hay en la esquina superior derecha de la imagen y borrarla. Esto le da poder y control sobre sus actos. Además, incluso la propia función de eliminar es reversible y podemos recuperar la foto.

 

Práctica: buena

 

 

 

 

 

 

Ejemplo 3.2: Otro de los casos donde es aplicable es en el envío de mensajes. Si el usuario se ha equivocado al mandarlo, a no ser que el otro usuario lo haya abierto, se podrá anular el envío y se borrará el mensaje. En este caso, si anulamos el envío y luego descubrimos que sí que lo queríamos enviar, tendremos que volver a escribir el mensaje. →

Práctica: buena

 

 

 


4. Consistencia y estándares.

“Los usuarios no deberían cuestionarse si acciones, situaciones o palabras diferentes significan en realidad la misma cosa; siga las convenciones establecidas”.

 

Ejemplo 4.1: Uno de los iconos universales más usados para el conocido “me gusta” en redes sociales es el corazón como podemos ver en la captura de pantalla, justo a la izquierda debajo de la foto. Esta idea se aplica en otras redes sociales como Twitter, Facebook, etc. Sin embargo, si nos fijamos en la esquina superior derecha, podemos ver que hay otro corazón. A diferencia de lo que pueda dar a entender como ser otra forma de dar “me gusta” a algo, se trata del botón para consultar las notificaciones. Quizás tendría algo de sentido si fuese únicamente para consultar las notificaciones de “me gusta” del perfil del usuario, sin embargo, en ese mismo símbolo se recogen también las notificaciones de comentarios o de nuevas cuentas que siguen a la del usuario. Esto puede llevar a equivocaciones y malinterpretaciones por parte del usuario, ya que está acostumbrado a iconos más representativos como la campanita.

Hay otros ejemplos en los que la simbología sí que concuerda con la mayoría de sistemas y de convenciones como el icono para los comentarios o el de guardar. También está el de enviar que, aunque menos intuitivo y parecido a otras aplicaciones, sí que se podría llegar a deducir.

Práctica: mala

 


5. Prevención de errores.

“Mucho mejor que un buen diseño de mensajes de error es realizar un diseño cuidadoso que prevenga la ocurrencia de problemas”.

Ejemplo 5.1: Si el usuario trata de publicar una imagen permanente en su “feed”, es decir, en la cuadrícula de su perfil, cuando no dispone de conexión a internet, la aplicación no informará de ningún error. En este caso, la publicación se quedará en “standby” y se publicará una vez que el dispositivo vuelva a tener conexión a internet. Ésta es una buena técnica para no interferir en la intención del usuario ni responsabilizar a éste de que vuelva a acordarse de intentarlo. No obstante, como veremos que pasa con las historias en el principio de “ayuda a reconocer y diagnosticar errores”, sí que es cierto que el mensaje presentado podría ser algo más preciso e informar de cuál es el error exacto que está impidiendo que la foto se publique en la red.

Práctica: regular

 


6. Reconocimiento antes que recuerdo.

“Se deben hacer visibles los objetos, acciones y opciones. El usuario no tendría que recordar la información que se le da en una parte del proceso, para seguir adelante. Las instrucciones para el uso del sistema deben estar a la vista o ser fácilmente recuperables cuando sea necesario”.

Ejemplo 6.1: A pesar de que la idea inicial de Instagram era el poder seguir cuentas concretas de usuarios, al cabo de los años ha implementado una nueva funcionalidad basada en poder seguir también lo que se conoce como “hashtags”. Los hashtags son etiquetas que definen la temática de las publicaciones. Basta con que el usuario busque un tema en el que esté interesado, acceda al hashtag y lo siga. A partir de ahí, las publicaciones que contentan esa etiqueta también le aparecerán en la página de inicio como si de una cuenta se tratase.

Ésta es una buena implementación de “reconocer antes que recordar” puesto que los temas interesantes para el usuario ya le aparecerán en el inicio, sin la necesidad de buscarlos cada vez que los quiera consultar.

Práctica: buena

 


7. Flexibilidad y eficiencia en el uso.

“La presencia de aceleradores, que no son vistos por los usuarios novatos, puede ofrecer una interacción más rápida a los usuarios expertos que la que el sistema puede proveer a los usuarios de todo tipo. Se debe permitir que los usuarios adapten el sistema para usos frecuentes”.

 

 

 

Ejemplo 7.1: Para un usuario avanzado, la forma de publicar una historia será deslizando de izquierda a derecha desde la pantalla inicial para que se abra directamente la cámara desde la que poder grabar o hacer fotos. Es, por así decirlo, la manera más rápida. Sin embargo, para un usuario novato, la forma más o menos intuitiva es pulsar el símbolo del “+” y posteriormente en “historia”. Este es un claro ejemplo de un atajo incorporado en la aplicación para brindarle mayor flexibilidad y poder capturar los momentos más rápidamente.

 

 

Práctica: buena

 

 

 


8. Diseño estético y minimalista.

“Los diálogos no deben contener información que es irrelevante o poco usada. Cada unidad extra de información en un diálogo, compite con las unidades de información relevante y disminuye su visibilidad relativa”.

Ejemplo 8.1: Al eliminar una historia (publicación de 24 horas) o una publicación permanente, aparecen respectivamente estos diálogos. Si bien es cierto que es información relevante, se trata de mucha información condensada en un mensaje. El tipo de letra ayuda a distinguir las partes más importantes del mensaje, pero el diálogo ocupa casi la pantalla en su totalidad. Además, aparece siempre que se elimina la publicación, no únicamente las primeras veces hasta que aprendamos a usarla.

Práctica: regular

 

 

 


9. Ayuda a las personas usuarias a reconocer y diagnosticar los errores y a recuperarse.

“Los mensajes de error se deben entregar en un lenguaje claro y simple, indicando en forma precisa el problema y sugerir una solución constructiva al problema”.

Ejemplo 9.1: Cuando el usuario intenta iniciar sesión, la aplicación informa de qué parte de la información introducida es incorrecta. En caso de que la contraseña sea errónea, te pregunta si has olvidado la contraseña de tu cuenta. Por otro lado si el nombre de usuario contiene algún tipo de error de escritura y justo esa cuenta no existe, te informa de ello para que rectifiques. En este caso, la implementación es buena desde un punto de vista de usabilidad, ya que muchas aplicaciones deciden no incluir qué parámetro falla por motivos de seguridad.

Práctica: buena

 

 

Ejemplo 9.2: No obstante, que un principio se cumple en algunos casos, no significa que se cumpla en todos. Un ejemplo muy claro es cuando no disponemos de conexión a internet e intentamos publicar una historia. En este caso aparece una exclamación roja en la que, al acceder, te indica “No se ha podido subir” y te da la opción de reintentarlo. Sin embargo, si no somos conscientes de que no estamos conectados a internet, lo más seguro es que pensemos que es fallo de la aplicación. Al no dar información precisa de cuál es el problema, no ayuda a que el usuario lo pueda resolver rápido y volver a utilizar la aplicación con normalidad.

Práctica: mala

 

 

 

 


10. Ayuda y documentación.

“Incluso en los casos en que el sistema pueda ser usado sin documentación, podría ser necesario ofrecer ayuda y documentación. Dicha información debería ser fácil de buscar, estar enfocada en las tareas del usuario, con una lista concreta de pasos a desarrollar y no ser demasiado extensa”.

Ejemplo 10.1: Algo que como usuaria había pasado totalmente desapercibido para mí es que instagram dispone de un “servicio de ayuda” donde se responden las principales dudas del uso y funcionamiento de la aplicación. Sin embargo, para cumplir con el principio, en mi opinión creo que está un poco “escondido” y quizás no muy accesible para la mayoría de usuarios. Para acceder al servicio, hay que ir a Perfil > Configuración > Ayuda > Servicio de ayuda y una vez en la página, ya sí navegar a través de sus innumerables opciones y preguntas comunes.

Lo ideal sería incluirlo de forma que fuera más accesible para el usuario y que éste no necesitara navegar por tantos niveles de menús desde el perfil del usuario.

 

Práctica: regular

 

Listado priorizado de errores y propuesta de mejora

A continuación se van a detallar los errores detectados durante el análisis heurístico ordenados de mayor a menor prioridad dependiendo del nivel al que afectan a la experiencia de usuario. Además se harán algunas propuestas de mejora como posibles soluciones a esos problemas.

1. Error: El icono de “me gusta” es el mismo que el de “notificaciones”, es decir, un corazón en ambos casos.

Propuesta de mejora: Sustituir el corazón de las notificaciones por la típica campana de la que hacen uso otras aplicaciones, de forma que se puedan diferenciar mucho mejor y sea más representativa de su función.

2. Error: Al publicar una historia sin internet aparece “reintentar” y no se sube. En cambio, con las fotos permanentes sí que se nos informa que se publicará en cuanto sea posible. Ahí vemos que en un caso sí que se previene el error y en el otro no, cuando realmente son opciones muy parecidas.

Propuesta de mejora: Copiar la funcionalidad de las fotos permanentes a las historias para que se publiquen tan pronto como sea posible. Además, como se especificará en otro de los errores, concretar mejor que el error se debe a la falta de internet. De esta forma si es un error del usuario y no de la aplicación, se puede recuperar mucho más rápido.

3. Error: Cuando una petición de seguimiento es rechazada por el usuario que la recibe, no se informa al usuario que la ha realizado que ésta ha sido rechazada. Tan sólo se notifica cuando ésta ha sido aprobada. De lo contrario, aparece como si nunca se hubiese hecho.

Propuesta de mejora: Notificar al usuario de que esa petición ha sido rechazada o, al menos, dejar una mínima constancia en el perfil que ha solicitado seguir de que ya se envió una petición y se rechazó. De esta forma evitamos que el usuario piense que nunca tuvo lugar la petición y la vuelva a mandar.

4. Error: Como se explicaba en el error 2, al publicar una historia sin disponer de conexión a internet, el único error que aparece es que “no se ha podido subir” y una opción de “reintentar”.

Propuesta de mejora: Especificar que el problema viene de la conexión a internet, así el usuario podría recuperarse de este error mucho más rápido como dando los datos, activando el wifi o sabiendo que tendrá que esperar a tener una conexión disponible.

5. Error: El servicio de ayuda se encuentra bastante escondido, siendo necesario acceder a varios niveles de menú para poder abrirlo. Esto puede hacer que el usuario que realmente lo necesite, no consiga encontrarlo.

Propuesta de mejora: Crear un acceso mucho más directo y visible al servicio de ayuda desde la pantalla de inicio, teniendo en cuenta que no moleste mucho en la navegación para el resto de usuarios.

6. Error: Diálogos muy extensos al eliminar una publicación permanente o una historia, donde se informa que se puede recuperar el contenido más adelante si así se desea. Aparece siempre que se elimina algo y completamente desplegada.

Propuesta de mejora: Crear un enlace con una frase sugerente como “¿Lo podré recuperar?” para que únicamente lea esa información quien no lo sepa o quien esté interesado en profundizar más en esa información. De todas formas, incluso se podría omitir, ya que es algo disponible en el menú de ayuda que queremos hacer más accesible y visible.

7. Error: En los menús de la aplicación se utilizan conceptos propios de ésta, sin una semejanza con el mundo real. La opción de “Publicar” se refiere a fotos permanentes, “Historia” a fotos que permanecen únicamente 24 y “Reel” a un vídeo corto permanente también. No obstante, se ha dejado este error como el menos importante, puesto que se puede tratar de una estrategia de marketing de diferenciación.

Propuesta de mejora: Unificar al menos las opciones del menú para que todas sean sustantivos o verbos. Además sería interesante valorar el cambio de nombre si se tratase de algo que aún no está en producción. Sin embargo, ahora que son conceptos acuñados, no está tan claro que tuviera más beneficios que problemas.

 


 

Como hemos podido concluir con este estudio, incluso las interfaces más usadas y famosas pueden llegar a tener problemas de diseño. Eso no implica que la aplicación como tal deje de usarse, pero sí que nos planteemos si realmente la experiencia de usuario es tan satisfactoria como nos quieren hacer creer al presentarnos simplemente números de los usuarios mundiales que van creciendo.

Debat0el PEC 2 Evaluación de Usabilidad – Evaluación Heurística de Instagram

No hi ha comentaris.

Publicat per

Evaluación heurística de Infojobs

Publicat per

Evaluación heurística de Infojobs

INFOJOBS Infojobs  és una interfaz que funciona como bolsa de empleo online gestionando tanto a usuarios demandantes de empleo como empresas ofertantes.…
INFOJOBS Infojobs  és una interfaz que funciona como bolsa de empleo online gestionando tanto a usuarios demandantes de empleo…

INFOJOBS

Infojobs  és una interfaz que funciona como bolsa de empleo online gestionando tanto a usuarios demandantes de empleo como empresas ofertantes. La elección de esta interfaz es porque personalmente en mi caso yo la utilizaba para la búsqueda de empleo pero al llegar Linkedin abandoné completamente esta interfaz. Creo sinceramente que tiene mucho que mejorar.

Esta interfaz es multiplataforma, pero se va a proceder concretamente al análisis de la usabilidad de la versión App móvil  ya que aunque es necesaria la adaptación a todas las plataformas posibles para facilitar la interacción de los usuarios a la interfaz de interés, en este contexto es más frecuente que los usuarios que buscan empleo visualicen las nuevas ofertas en cualquier lugar y en cualquier momento disponible.

Se va a evaluar siguiendo los 10 principios heurísticos de Nielsen. Mediante estos principios, se valorarán buenas y malas prácticas y la gravedad del 1 al 3 de estos.

 

¡Empecemos!

 

10 PRINCIPIOS HEURÍSTICOS DE NIELSEN

 

1.Visibilidad del estado del sistema

¿Mantiene informado al usuario de lo que está ocurriendo?

JUSTIFICACIÓN: 

Una vez accedido al anuncio, cuando vuelves atrás, la oferta sigue viéndose en la lista, aunque para señalarte que ya lo has leído el texto cambia de negro a gris. Aunque el cambio de color es un acierto para comunicarte que ya has accedido a él, crea desconcierto y sobre todo es innecesario que siga allí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

   

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN:

Cuando se selecciona una acción al darle a un botón de la app se visualiza un destello. También al hacer clic a una oferta, durante un segundo cambia de color para comunicar que se ha seleccionado y seguidamente re dirige a la información de la oferta.Una vez procedido a esto o un cambio de pestaña, la interfaz comunica un feedback de nuestra acción mostrando una carga mientras se accedea dicho apartado.

 

2.Adecuación entre el sistema y el mundo real

¿Utilizar el lenguaje del usuario? ¿La información aparece en un orden lógico y natural?

(1)                                                                        (2)

1

JUSTIFICACIÓN:

Hallazgo 1: Muy difícil encontrar “cerrar sesión”, en este caso está en el perfil del usuario en la pestaña de ajustes. Son demasiados pasos para algo tan básico. En la mayoría de aplicacines la opción de cerrar sesión se encuentra en la pantalla principal, por tanto, crea desconcierto.

Hallazgo 2: Es cierto que el color rojo/ naranja se utiliza mucho en las apps para remarcar lo importante, pero considero que en el caso del botón “Buscar ofertas” debería ser un color verde o azul para no transmitir las connotaciones de “negativas”.

            

   

   

 

 

 JUSTIFICACIÓN:                 

En las categorías de filtro no hay continuidad. Una vez filtradas las opciónes por categoría, la aplicación obliga al usuario a tirar hacia atrás para seleccionar otra. Esta acción no es absolutamente nada natural.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 JUSTIFICACIÓN:                 

Por lo que respecta a la comunicación de la interfaz con el usuario, el lenuaje es sencillo sin incluir tecnicismos que disficulten la comprensión. Y además, utiliza una imágen ilustrativa de lo que quiere comunicar para una mayor comprensión. Un ejemplo es el comunicado de la mala conexión del dispositivo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Libertad y control por parte de la persona usuaria

¿Puede deshacer o repetir una acción previamente realizada?

JUSTIFICACIÓN:

Una vez enviada la candidatura no se puede deshacer la acción ni modificarla.

No hay libertad o facilidad de cancelar los anuncios que van apareciendo en la pantalla, aunque no sea de una forma tan agresiva como otras apps, resulta molesto que no haya opción para que desaparezca, ya que en esquina superior del anuncio se encuentra el botón para acceder a él y no la x que se espera.

 

 

 

4.Consistencia y estándares

¿Los iconos están estandarizados?

 

                      

 

JUSTIFICACIÓN:

La interfaz muestra todo tipo de iconos estandarizados para facilitar la navegación al usuario. La lupa para el buscador, el icono de guardar, subir archivo e incluso el megáfono para las novedades.

 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN:

Ni el icono ni su texto explicativo “Mis ofertas” tienen una consistencia clara en la interfaz, Esta pestaña no solo muestra ofertas sino también y con más importancia las candidaturas inscritas y las guardadas, por tanto, se considera que el nombre e icono de la pestaña no es correcta.

 

 

5.Prevención de errores

¿Se ayuda al usuario para que caiga en el mínimo de errores posible?

 

(1)                                                             (2)                                                           (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN:

Hallazgo 1: La app señala si el usuario ha cometido una falta de ortografía en las candidaturas en las que hay que escribir.

Hallazgo 2: La barra del buscador facilita opciones siguiendo lo que se está escribiendo.

Hallazgo 3: Antes de cerrar sesión aparece un aviso por si ha sido un error o si las consecuencias de ello le repercuten.

 

 

 

JUSTIFICACIÓN:

Por lo que respecta al filtro de búsqueda, la pestaña de localización y la de categorías se abre un desplegable para definirlas, esto queda anticuado y es algo molesto. Se entiende en el caso de categorías porque así ayuda al usuario a visualizar todas las opciones que hay, pero por lo que respecta a la localización se debería proporcionar el método de sugerencia mientras se va escribiendo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Reconocimiento antes que recuerdo

¿Son visibles las acciones y opciones?

 

 

JUSTIFICACIÓN:

Una vez filtradas las características de interés, en el icono de filtro aparece el número de requisitos que se han seleccionado, pero esto no es suficiente. Para recordar qué filtros se han aplicado para la búsqueda hay que volver a acceder al icono de filtros, no quedan a la vista ni puedes eliminar ninguno ellos sin hacer ese paso previo.

 

 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN:

Al ir al navegador de la plataforma aparece una lista de “últimas búsquedas”eso hace que se minimice la información que el usuario debe recordar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Flexibilidad y eficiencia en el uso

¿Hay opciones para cada tipo de usuario y los usos que puede darle al sitio?

 

 

JUSTIFICACIÓN:

La opción “ocultar candidatura” o “ver candidaturas ocultas no es muy útil ni tampoco está bien solucionada al esconderse esta opción en el menú. Es tratada como una opción avanzada, pero simplemente crea confusión y se solucionaría añadiendo una pestaña más al lado de “guardados” y por lo que respecta al menú tres puntos para “ocultar candidatura” se remplaza por un icono de ocultar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Diseño estético y minimalista

¿Contener información innecesaria?

(1)                                                                      (2)

 

 

JUSTIFICACIÓN:

Visualizando la lista de ofertas se ve la intención estética y minimalista pero no acaba de logarlo. En tema de tamaños hay jerarquía visual  pero no el conjunto es demasiado plano. Además la información numérica de la cantidad de ofertas que se han encontrado simplemente carga la pantalla, es una información irrelevante. (1)

Y los anuncios de patrocinadores o anuncios publicitarios fijos tambien crean una sensación de poco espacio.(2)

(3)En el apartado de buscador o en este caso tambien es la pantalla de inicio se muesta la barra de busqueda pero también las ofertas recomendadas, esto podría tener sentido para tener una primera noción de las ofertas pero en la siguiente pestaña del menú “Mis ofertas” también se encuentra este servicio.(4) Por tanto satura de información la pantalla de forma innecesaria.

 

 

 

 

 

 

(3)                                                                      (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN:

Una vez accedido a una oferta para más información y poder inscribirse si es el caso, el diseño

es limpio y bien dividido por categorías aunque monótono en su totalidad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.Ayuda a las personas usuarias a reconocer y diagnosticar los errores y a recuperarse

¿Los mensajes de error son claros y simples?

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN:

El mensajese ha producido un error con el usuario o la contraseña” no especifica en donde se ha cometido el error.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN:

La app anuncia que no se puede realizar la acción deseada por mala conexión, te da pautas para solucionar el problema de forma clara y sencilla e incluso un botón para volver a “refrescar” la pantalla si hicera falta.

 

10.Ayuda y documentación

(1)                                                                    (2)

 

                                                                     

 

 

JUSTIFICACIÓN:

Hallazgo 1: Se encuentra un apartado de ayuda muy completo y dividido por categorías.

Hallazgo 2: En la barra de busqueda te da ideas de que hay que escribir para obtener ofertas de interés.

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

LISTADO HALLAZGOS DESTACADOS Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN

 

 

BIBLIOGRAFÍA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debat0el Evaluación heurística de Infojobs

No hi ha comentaris.

Publicat per

Análisis heurístico de Flo

Publicat per

Análisis heurístico de Flo

Analizamos Flo, la aplicación recomendada por obstetras y ginecólogos para el seguimiento del ciclo menstrual   El ciclo menstrual comienza con el…
Analizamos Flo, la aplicación recomendada por obstetras y ginecólogos para el seguimiento del ciclo menstrual   El ciclo menstrual…

Analizamos Flo, la aplicación recomendada por obstetras y ginecólogos para el seguimiento del ciclo menstrual

 

El ciclo menstrual comienza con el primer día de menstruación, el sangrado que ocurre cada 28-35 días y suele durar en torno a 4-6 días, esto depende del ciclo fértil de cada mujer. Llevar un control del mismo permite que las mujeres conozcan mejor su cuerpo, sus emociones y patrones anímicos, su apetito sexual, si su ciclo es regular o irregular, y prevenir o planificar un embarazo. Por tanto, el ciclo menstrual es un indicador directo de salud y la menstruación es la manera que tiene el cuerpo de decir que todo va bien. Hacer un seguimiento regular del periodo y registrar detalles del ciclo ayuda a no olvidar datos que deben saber nuestro obstetra o ginecólogo.

Al fin y al cabo, en la actualidad vivimos en una sociedad monitorizada. Medimos nuestro alcance en redes sociales, el número de me gustas que reciben nuestras publicaciones, la cantidad exacta de kilocalorías que ingerimos, el total de pasos que conseguimos hacer en un día, nuestras horas de sueño, los kilovatios/horas que consumen nuestros electrodomésticos o los kilómetros que es capaz de hacer nuestro coche con cien litros de combustible. Todo ello con un único objetivo: conocer y mantenernos al tanto de los datos, para tomar decisiones más acertadas que cubran la necesidad, objetivo o estrategia que nos hemos marcado.

De modo que nuestra salud menstrual no iba a ser menos, y para ello ha sido creada Flo, a la cual pondremos también bajo medición ejecutando una evaluación heurística a lo largo de este post. Pondremos en el punto de mira su diseño de interfaz, sus funcionalidades básicas, los diferentes planes de suscripción que ofrece, los roles de usuario según el objetivo de éste y los ajustes y conectividad con otras aplicaciones y dispositivos.

 

Sobre la evaluación heurística

Cómo hemos podido observar en las lecturas de referencia, una evaluación heurística no es más que poner a prueba la usabilidad de un producto sin contar con usuarios, confiando en nuestro juicio como expertos y respaldados en unos principios, que pasados los años han ido evolucionando. En este post,  se tomarán como referentes los 10 principios generales o heurísticos de Jakob Nielsen para el diseño de interacciones. En este caso, el estudio será llevado a acabo por una única persona con experiencia previa como diseñadora UXUI sobre el sistema o app previamente descargada y en funcionamiento en un dispositivo iPhone 11 Pro. Se estima una duración total de seis horas divididas en tres sesiones donde las condiciones y entorno de trabajo no varían. Durante la evaluación de Flo, se detectará cada principio heurístico ilustrándolo con un ejemplo gráfico de buen uso y mal uso, y se indicará su grado de severidad (frecuencia, impacto y persistencia del error) y gravedad o impacto, con una escala valor según corresponda.

 

1. Visibilidad del estado del sistema

El diseño siempre debe mantener informados a los usuarios sobre lo que está sucediendo, mediante la retroalimentación adecuada dentro de un período de tiempo razonable.

 

 

 

 

PRÁCTICA FRECUENCIA IMPACTO PERSISTENCIA GRAVEDAD
✔ Buena ? Común ? Fácil superar Se resuelve ? Leve
JUSTIFICACIÓN DEL HALLAZGO
La función principal de la aplicación es llevar un registro por días de los síntomas, emociones y menstruación del ciclo menstrual. Es por ello, que al entrar en el sistema la primera pantalla de aterrizaje muestra al usuario, de forma ampliada, el día del ciclo en el que se encuentra y la fecha a la que corresponde, el día de hoy. Dependiendo del día y si encuentra alguna incidencia o incoherencia en el ciclo, también lo muestra como prioritario en el centro de la pantalla.

 

 

   

 

PRÁCTICA FRECUENCIA IMPACTO PERSISTENCIA GRAVEDAD
✖ Mala ⏯ Poco frecuente ? Fácil superar ? Se mantiene ? Grave
JUSTIFICACIÓN DEL HALLAZGO
En la mayoría de casos vemos como al desplegar una opción de menú, nos lleva a una pantalla nueva donde el encabezado de esta coincide con el literal que despliega dicha pantalla. Pero en otros casos, como es el de “gráficos e informes”, este literal de cabecera desaparece.

 

2: Coincidencia entre el sistema y el mundo real

El diseño debe hablar el idioma de los usuarios. Utilice palabras, frases y conceptos familiares para el usuario, en lugar de jerga interna. Siga las convenciones del mundo real, haciendo que la información aparezca en un orden lógico y natural.

 

   

PRÁCTICA FRECUENCIA IMPACTO PERSISTENCIA GRAVEDAD
✔ Buena ? Común ? Fácil superar ? Se mantiene ? Leve
JUSTIFICACIÓN DEL HALLAZGO
El uso de iconografía para representar síntomas y otros datos como la textura del flujo, es un claro ejemplo de aplicación e ilustración del mundo real en el sistema. De igual manera que en el modo embarazo, ilustra el tamaño y forma del feto según las semanas de gestación.

 

 

 

PRÁCTICA FRECUENCIA IMPACTO PERSISTENCIA GRAVEDAD
✖ Mala ⏯ Poco frecuente ? Fácil superar ? Se mantiene ? Media
JUSTIFICACIÓN DEL HALLAZGO
Hay algunas malas prácticas como en el listado de ajustes que se muestra, que no ilustran como en otras partes de la aplicación los datos que se están modificando. Quedaría más intuitivo si se hubiese agregado algún tipo de icono al principio de las opciones.

 

3: control y libertad del usuario

Los usuarios suelen realizar acciones por error. Necesitan una “salida de emergencia” claramente marcada para abandonar la acción no deseada sin tener que pasar por un proceso prolongado.

 

 

PRÁCTICA FRECUENCIA IMPACTO PERSISTENCIA GRAVEDAD
✔ Buena ? Común ? Fácil superar ? Se mantiene ? Leve
JUSTIFICACIÓN DEL HALLAZGO
En el caso de acceder a los consejos, podemos ver como Flo ofrece un inventario de contenido a descubrir que el usuario puede guardar desde el detalle de este contenido y después tener accesible desde la parte superior en la pestaña “Guardadas”. Pero si el usuario aún no tiene guardada ningún consejo, aplicando el principio de control y libertad del usuario, se le regresa de nuevo al listado de contenido con un mensaje persuasivo ilustrado y el enlace “Ir a descubrir”

 

 

PRÁCTICA FRECUENCIA IMPACTO PERSISTENCIA GRAVEDAD
✖ Mala ? Común ? Fácil superar ? Se mantiene ? Media
JUSTIFICACIÓN DEL HALLAZGO
Constantemente se está intentando vender el plan premium al usuario, por lo que algunas pantallas están diseñadas coartando en cierto modo el control y libertad del usuario con el objetivo de que éste se suscriba. No es una práctica del todo grave ya que se ofrece la cruz de cerrar pero si que no ofrece otro botón de carácter secundario que invite al usuario a “suscribirse más tarde” o “ahora no me interesa”. En este caso, prima más la estrategia de marketing y negocio que la experiencia del usuario.

4: Coherencia y estándares

Los usuarios no deberían tener que preguntarse si diferentes palabras, situaciones o acciones significan lo mismo. Siga las convenciones de la plataforma y la industria.

 

     

PRÁCTICA FRECUENCIA IMPACTO PERSISTENCIA GRAVEDAD
✔ Buena ? Común ? Fácil superar Se resuelve ? Media
JUSTIFICACIÓN DEL HALLAZGO
En este ejemplo se puede observar cómo se mantiene la consistencia de forma interna dentro de la app entre los distintos accesos al calendario, al registrar o editar fecha del periodo desde el call to action del centro de la pantalla como si accedemos desde el calendario superior. Además, el formato en el que está representado dicho calendario, mantiene un diseño común según las convenciones externas, lo que conocemos por un simple calendario.

 

 

     

PRÁCTICA FRECUENCIA IMPACTO PERSISTENCIA GRAVEDAD
✖ Mala ⏯ Poco frecuente ? Fácil superar ? Se mantiene ? Grave
JUSTIFICACIÓN DEL HALLAZGO
Hay algunas pequeñas incongruencias internas dentro de la configuración de recordatorios. Algunos switch están en un primer nivel de la pantalla “recordatorios” como es el caso de activar notificaciones de “ofertas especiales” y otros, están en un segundo nivel, abriendo una nueva pantalla solo para poder activar el switch como es en el caso de “objetivo de pasos alcanzados”

 

5: prevención de errores

Los buenos mensajes de error son importantes, pero los mejores diseños evitan cuidadosamente que ocurran problemas en primer lugar. Elimine las condiciones propensas a errores o verifíquelas y presente a los usuarios una opción de confirmación antes de que se comprometan con la acción.

 

   

PRÁCTICA FRECUENCIA IMPACTO PERSISTENCIA GRAVEDAD
✔ Buena ? Común ? Fácil superar Se resuelve ? Leve
JUSTIFICACIÓN DEL HALLAZGO
En la mayor parte de la aplicación existen modales de confirmación o pasos intermedios que evitan que el usuario ejecute una acción y cometa un error. En este caso, podemos ver cómo al cambiar el usuario de objetivo para pasar a “quedarme embarazada” salta una modal de confirmación donde le cuestiona si de verdad quiere continuar con ese proceso. Por otro lado, de forma nativa, el dispositivo al darle a “suscribirse” también lanza un mensaje antes de ejecutar el pago de un nuevo plan, en el que pide confirmación de una forma más “segura”, haciendo doble pulsación en el botón lateral del dispositivo. 

 

 

   

PRÁCTICA FRECUENCIA IMPACTO PERSISTENCIA GRAVEDAD
✖ Mala ⏯ Poco frecuente ? Difícil superar Se resuelve ? Grave
JUSTIFICACIÓN DEL HALLAZGO
A veces aparece el bullet rojo sobre el menú hamburguesa pero no se detecta el porqué, ya que sobre las opciones de dicho menú no se destaca nada nuevo. Y sin embargo, una de las primeras opciones de este menú es registrar parto. Una opción que sólo se puede ejecutar una única vez, ya que es una acción que sólo se lleva a cabo durante una vez. Esto hace que el usuario pulse sobre dicha opción y le cause incertidumbre ya que parece que ha registrado definitivamente el parto y saldrá del rol de “seguimiento del embarazo”.

 

 

6: Reconocimiento en lugar de recordar

Minimice la carga de memoria del usuario haciendo visibles los elementos, acciones y opciones. El usuario no debería tener que recordar información de una parte de la interfaz a otra. La información requerida para utilizar el diseño (por ejemplo, etiquetas de campo o elementos de menú) debe ser visible o fácilmente recuperable cuando sea necesario.

 

PRÁCTICA FRECUENCIA IMPACTO PERSISTENCIA GRAVEDAD
✔ Buena ⏯ Poco frecuente ? Fácil superar ? Se mantiene ? Leve
JUSTIFICACIÓN DEL HALLAZGO
En este caso, podemos ver como al haber una arquitectura de información más compleja dentro de la sección de “ayuda”, se ha optado por una miga de pan que en todo momento tiene al usuario ubicado, indicando desde donde ha accedido a la sección en la que se encuentra.

 

      

PRÁCTICA FRECUENCIA IMPACTO PERSISTENCIA GRAVEDAD
✖ Mala ⏯ Poco frecuente ? Difícil superar ? Se mantiene ? Grave
JUSTIFICACIÓN DEL HALLAZGO
Sin embargo, en otra parte de la aplicación podemos observar que puede llegar a darse un flujo de navegación bastante profundo pero no existe miga de pan. Se va avanzando mediante pantallas llegando un momento que el usuario no reconoce cómo ha llegado hasta ahí, como podemos ver en el ejemplo.

7: Flexibilidad y eficiencia de uso

Los accesos directos, ocultos para los usuarios novatos, pueden acelerar la interacción para el usuario experto, de modo que el diseño pueda satisfacer tanto a los usuarios sin experiencia como a los experimentados. Permitir a los usuarios personalizar las acciones frecuentes.

 

   

PRÁCTICA FRECUENCIA IMPACTO PERSISTENCIA GRAVEDAD
✔ Buena ⏯ Poco frecuente ? Fácil superar Se resuelve ? Leve
JUSTIFICACIÓN DEL HALLAZGO
La sincronización de dispositivos y otras apps de control y medición de salud, puede ser uno de los ejemplos de buena práctica para cumplir con el principio de flexibilidad y eficiencia de uso. Ya que permite al usuario acelerar el proceso de registrar datos. En este caso Flo, da la posibilidad de conectar con la app “Salud” de iOS como con la pulsera de actividad de Fitbit.

 

   

PRÁCTICA FRECUENCIA IMPACTO PERSISTENCIA GRAVEDAD
✖ Mala ⏯ Poco frecuente ? Fácil superar Se resuelve ? Media
JUSTIFICACIÓN DEL HALLAZGO
En este caso, podemos poner un ejemplo muy simple. Al hacer el registro en la aplicación, hemos accedido con una cuenta gmail. Toda cuenta gmail tiene asociado tanto una imagen (aunque sea por defecto) y un nombre de usuario. Ambos campos podrían haber sido trasladados a la aplicación aunque luego fuesen editables desde la misma. Por lo que podemos decir, que no se cumple en este caso con el principio de eficiencia de uso ya que el usuario tendrá que perder su tiempo que integrar estos datos.

 

8: diseño estético y minimalista

Las interfaces no deben contener información que sea irrelevante o que rara vez se necesite. Cada unidad adicional de información en una interfaz compite con las unidades de información relevantes y disminuye su visibilidad relativa.

 

      

PRÁCTICA FRECUENCIA IMPACTO PERSISTENCIA GRAVEDAD
✔ Buena ? Común ? Fácil superar Se resuelve ? Leve
JUSTIFICACIÓN DEL HALLAZGO
Si algo tenemos que destacar de Flo es su diseño estético. Una app que aunque cargada de funcionalidades e información para diferentes roles de usuarios, es capaz de jerarquizar lo prioritario de manera minimalista en un primer nivel de navegación como podemos ver el su barra de navegación la cual recoge sólo dos ítems: Hoy, que es el calendario de registro y “Consejos” donde se recoge todo lo demás. Hay que destacar también su línea estética por el uso tan homogéneo de colores y mezcla de iconografía, fotografía e ilustración.

 

 

PRÁCTICA FRECUENCIA IMPACTO PERSISTENCIA GRAVEDAD
✖ Mala ⏯ Poco frecuente ? Fácil superar ? Se mantiene ? Media
JUSTIFICACIÓN DEL HALLAZGO
Quizás donde más se olvida este principio, como suele ser común en la mayoría de apps y webs, es en las secciones configuración y ajustes de la propia herramienta. Y aunque en este caso haya un par de pantallas que se podrían mejorar, Flo tiene presente la personalización de su aplicación dando a elegir al usuario entre diversos backgrounds y formas de visualizar los indicadores de periodo y ovulación sobre el calendario como podemos ver en el ejemplo.

 

9: Ayude a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores

Los mensajes de error deben expresarse en un lenguaje sencillo (sin códigos de error), indicar con precisión el problema y sugerir una solución de manera constructiva.

 

 

PRÁCTICA FRECUENCIA IMPACTO PERSISTENCIA GRAVEDAD
✔ Buena ? Común ? Fácil superar Se resuelve ? Leve
JUSTIFICACIÓN DEL HALLAZGO
En la mayoría de casos, Flo suele lanzar comunicaciones como el mensaje del ejemplo, donde da la opción de cerrarlo o avanzar para corregir dicho error. En este caso, el usuario se recupera del error introduciendo de nuevo el email para que le llegue al email asociado un nuevo correo con el token de confirmación de la cuenta.

 

 

PRÁCTICA FRECUENCIA IMPACTO PERSISTENCIA GRAVEDAD
✖ Mala ⏯ Poco frecuente ? Fácil superar ? Se mantiene ? Grave
JUSTIFICACIÓN DEL HALLAZGO
Se ha detectado un pequeño error que es notificado de forma tardía al usuario. Cuando se está en el rol de seguimiento de embarazo y se abre el calendario, está la opción de editar fechas de menstruación, cosa que no tiene mucho sentido. Finalmente acaban notificando al usuario, aunque se podría evitar dicha interacción lanzando un mensaje de aviso antes al usuario. También hay que destacar que este mensaje tardío no cumple con la coherencia estética del resto de notificaciones de la aplicación.

 

10: Ayuda y documentación

Es mejor si el sistema no necesita ninguna explicación adicional. Sin embargo, puede ser necesario proporcionar documentación para ayudar a los usuarios a comprender cómo completar sus tareas.

 

PRÁCTICA FRECUENCIA IMPACTO PERSISTENCIA GRAVEDAD
✔ Buena ? Común ? Fácil superar Se resuelve ? Leve
JUSTIFICACIÓN DEL HALLAZGO
Durante el resto ejemplos se ha podido observar que una de las características principales de la navegación de la aplicación Flo, es que en todo momento está guiada, no sólo a base de mensajes, tooltips o chatbot, si no que además dispone de un centro de Ayuda bajo su menú hamburguesa donde se recoge toda la información y documentación necesaria para conocer más de la comunidad Flo.

 

PRÁCTICA FRECUENCIA IMPACTO PERSISTENCIA GRAVEDAD
✖ Mala ⏯ Poco frecuente ? Fácil superar Se resuelve ? Leve
JUSTIFICACIÓN DEL HALLAZGO
En este caso, no podemos adjuntar ningún mal uso de este principio, ya que no lo hemos detecado a lo largo de la evaluación de esta aplicación.

 

Listado priorizado de errores, propuesta de mejora y solución

En este caso, según la evaluación llevada a cabo bajo el juicio de experto y siguiendo los principios heurísticos de Nielsen, la aplicación no tiene muchos errores graves a nivel de usabilidad y experiencia de usuario. Sólo aquellos que hemos recogido como grave que son pequeños despistes, ya que como podemos ver, a nivel de frecuencia, impacto y persistencia, suelen ser errores muy poco frecuentes, que son fáciles de superar o que sólo ocurren en un primer momento.

Aún así, recogemos los cinco más urgentes en corregir:

1. Respetar y colocar siempre el mismo patrón de título en las cabeceras de cada pantalla. (1º Principio, mala práctica)

2. Mantener mismo comportamiento de switch y nivel de profundidad en las opciones de “recodatorios” (4º Principio, mala práctica)

3. Añadir mensaje de confirmación previo al interactuar con la opción “registrar parto” (5º Principio, mala práctica)

4. Evitar un flujo de profundidad de navegación mayor que tres o si es superior, añadir miga de pan. (6º Principio, mala práctica)

5. Tener claro las funcionalidades dependiendo del rol del usuario. Si se está en el objetivo “seguimiento del embarazo” no tiene sentido añadir el botón de “editar periodo dentro del calendario. (9º Principio, mala práctica)

Referencias

Membrives, J. (2019). Cuaderno de evaluación de la usabilidad. UOC.
http://quadern-usabilitat.recursos.uoc.edu/es/4-2-evaluacion-heuristica/

Armengol, D., Casacuberta, D., Chacón, J., Garreta, M., Gondomar, R., Mora, A., Mora, J., Membrives, J., Monjo, T., Mor, E., Nieto, J., Zambrano, J. (2019) Design Toolkit. UOC.
http://design-toolkit.uoc.edu/es/evaluacion-heuristica/
http://design-toolkit.recursos.uoc.edu/es/guia/evaluacion-heuristica/

Nielsen, J. (1995). 10 heurísticas de usabilidad para el diseño de interfaces de usuario. Nielsen Norman Group. https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/

Modroño, T. (2021) Metodologías de UX: Evaluación Heurística (PARTE I) Blog de Interactius UX. Medium. https://blog.interactius.com/metodolog%C3%ADas-de-ux-evaluaci%C3%B3n-heur%C3%ADstica-parte-i-b5d02b566987

Modroño, T. (2021) Metodologías de UX: Evaluación Heurística (PARTE II) Blog de Interactius UX. Medium. https://blog.interactius.com/metodolog%C3%ADas-de-ux-evaluaci%C3%B3n-heur%C3%ADstica-parte-ii-8fbf97e1e5b8

Debat0el Análisis heurístico de Flo

No hi ha comentaris.

Publicat per

M · Evaluación de la Usabilidad · PEC II · Evaluación Heurística

M · Evaluación de la Usabilidad · PEC II · Evaluación Heurística
Publicat per

M · Evaluación de la Usabilidad · PEC II · Evaluación Heurística

Representación de la usabilidad a través de gifs y capturas de pantalla   “Some people use usability to refer to the practice…
Representación de la usabilidad a través de gifs y capturas de pantalla   “Some people use usability to refer…

Representación de la usabilidad a través de gifs y capturas de pantalla

 

“Some people use usability to refer to the practice of testing designs with representative users. For others, it means adopting a very specific development methodology. But every approach to usability seeks to make products easier to use.”

Jesse James Garret, The elements of User Experience: User-centred Design for the web

INTRODUCCIÓN


Análisis Heurístico de una interfaz digital

Este artículo trata sobre el análisis de la usabilidad de una plataforma ya existente. En este caso se trata de la página web de Goodreads. Para los que no la conocen, Goodreads es una plataforma enfocada en los libros disponiendo de diferentes fines, con sus raíces en Estados Unidos.

A través de los años se ha popularizado internacionalmente llegando en 2019 a 90 millones de personas registradas. Pese a esta inmensa acogida a nivel mundial de la plataforma, algunas de sus funcionalidades siguen disponibles solo para los Estados Unidos.

Algunas de las funcionalidades de Goodreads son: buscar libros, leer y dejar reseñas, ver lo que han leído amigos que también están en la plataforma, leer principios de libro escritos por autores novatos, apuntar libros que el usuarios quiere leer, ya sean estos relacionados con el ámbito personal o profesional, o llevar un control de aquellos libros que el usuario ha leido ya.

¿Por qué esta interfaz?

Giff of a small girl reading and laughing.

Soy una gran amante de la lectura desde que tengo memoria y Goodreads es una de las páginas a las que más acedo durante mi día a día. Ya sea para descubrir nuevos libros para leer en mi tiempo libre, para leer artículos escritos por los propios autores o ver publicaciones que me interesan del ambito profesional en video (los autores las han enlazado con otras plataformas: youtube, vimeo, etc..) u otros formatos, no hay día en la que no entre y no me encuentre con alguna dificultad.

METODOLOGÍA


Para llevar a cabo este proceso de investigación de la interfaz digital Goodreads se ha optado por la lista de las heurísticas de Jakob Nilson:

10 Usability Heuristics for User Interface Design
10 Nielsen Norman Group · Usability Heuristics for User Interface Design

A la hora de definir la gravedad de los hallazgos y las soluciones se han tenido en cuenta los siguientes 3 niveles de gravedad:
• La frecuencia con la que ocurre el problema: ¿es frecuente o no?
• El impacto del problema: ¿los usuarios pueden superarlo fácilmente o no?
• La persistencia del problema: ¿se resuelve inmediatamente o reaparece a lo largo del uso?

 

Para evaluar estos hallazgos encontrados se ha definido el siguiente codigo:

FRECUENCIA                 Alta                    Media                Baja

IMPACTO                        Alta                    Media                Baja

PERSISTENCIA             Alta                    Media                Baja

* Desactivado: Baja

 

HEURÍSTICAS DE JAKOB NIELSEN


Visibilidad del estado del sistema


BUENA PRACTICA

El usuario en algunas páginas puede ver con facilidad donde está ubicado dentro de la página web, ya sea a través de un subrayado de bajo de la categoría o con la ayuda de un título. Esto ayuda al usuario a ubicarse dentro de la web sabiendo en todo momento donde está haciendo su taréa muy facil a la hora de navegar a través de las páginas. Igual que este errizo que surfea feliz con su helado a través de diferentes pestañas de google en bucle.

giff

También se puede identificar la existencia de una forma de mostrar el progreso de los usuarios al leer un libro. Este progreso se puede añadir en porcentaje del libro leído o en número de páginas leídas. La página utiliza el mismo diseño para mostrar el porcentaje de avance del usuario en el caso en el que tenga una meta de lecturas fijadas para el año en curso. Es como los increibles abrazos virtuales que recibimos y tuvimos que esperar a que se carguen durante la pandemia covid 19.

giff

MALA PRACTICA


Durante la navegación, en algunos apartados como Home o Browse, el usuario se pierde debido a que no existe ningún indicador de la página de donde está. Seguramente el usuario de Godreads en este punto se siente como Hänsel y Gretel en el cuento de los Hermanos Grimm cuando los pajaritos se comieron sus migas y ya no encontraron el camino de vuelta a casa. El problema es que este error solo aparece en algunas de las páginas de la navegación.

FRECUENCIA                 Alta                    Media                Baja

IMPACTO                        Alta                    Media                 Baja

PERSISTENCIA             Alta                    Media                 Baja

giff

 

 

Cualquier libro añadido por un usuario a sus listas (por defecto Read y Want to Read, pero el usuario se puede crear las listas que quiera, por ejemplo: ux, crimen, diseño, etc) es visible para todos los demás amigos de la plataforma, lo que puede llegar a ser muy molesto para estos ultimos al añadir muchos libros a la vez en algunas de las listas.

FRECUENCIA                 Alta                    Media                Baja

IMPACTO                        Alta                    Media                 Baja

PERSISTENCIA             Alta                    Media                 Baja

giff

 

Adecuación entre el sistema y el mundo real


BUENA PRACTICA


Podemos  observar como muchas de las tareas que el usuario puede llegar a hacer en la página de Goodreads tienen una correcta correlación con el modelo mental del usuario. Algunos de los ejemplos que encontramos son relacionados con la iconografía o incluso con el tono de voz con el que la plataforma se comunica con el usuario. Asímismo, nos encontramos con el termino “estanteria” (shelf) que le recuerda al usuario a como ordena los libros en el mundo real, pudiendo hacer lalgo similar en este apartado en la página.

giff

MALA PRACTICA

Pese a que a través del modelo mental esta página se comunica de forma perfecta, sigue siendo un problema el que la página no esté accesible en otros idiomas por lo que no se comunica en el idioma de todos los usuarios. Se considera que esté punto es una desventaja tanto desde el punto de vista de la usabilidad como de la accesibilidad de los usuarios.

FRECUENCIA                 Alta                    Media                Baja

IMPACTO                        Alta                    Media                 Baja

PERSISTENCIA             Alta                    Media                 Baja

giff

 

Asimismo, la distribución del contenido dentro de las diferentes páginas de la plataforma es un poco caótico. Recordemos que el usuario no es Marie Kondo, una persona a la que le encanta el desorden, sino más bien es una persona que escanea el contenido en busca de la información que necesita. Por ejemplo, el estado del avance de lectura se actualiza desde “Home” siendo una cosa más bien de cada uno de los usuarios y quizás sería más accesible encontrar su ubicación en el mismo perfil personal. En algunas paginas las opciones de personalización o menús dentro de la pagina están a la derecha y en otras página a la izquierda, lo que hace que el usuario las este buscando todo el rato.

FRECUENCIA                 Alta                    Media                Baja

IMPACTO                        Alta                    Media                 Baja

PERSISTENCIA             Alta                    Media                 Baja

giff

Por ultimo, se han encontrado estos términos pueden llegar a ser confusos:

 • Utilización del termino “Ask” en un botón para preguntar a los autores a través de un comentario de texto sobre sus libros. Al no ser una terminología estandarizada para un botón llega a los usuarios a la confusión cuando hubiese sido mucho más fácil “deja una pregunta” o “comenta”
 • “Browser” (“Navegación” en español) se ha utilizado para apartados que parece que nos les cuadraban a la hora de hacer la Arquitectura de la Información en ninguna de las otras categorías.

FRECUENCIA                 Alta                    Media                Baja

IMPACTO                        Alta                    Media                 Baja

PERSISTENCIA             Alta                    Media                 Baja

 

Libertad y control por parte de la persona usuaria


BUENA PRACTICA

Una de las ventajas de las que dispone el usuario en cuanto a control de lo que hace dentro de la aplicación es la posibilidad de ver solo el contenido de sus amigos, de los que sigue o de toda la comunidad. Disponer de esta posibilidad hace que el usuario se pueda centrar en el contenido que le interesa o poder explorar y descubrir contenido que hasta entonces no tenia a su alcance.

También en este apartado me gustaría mencionar otro ejemplo identificado. Si un usuario de Goodreads busca un libro que n está en la base de datos de la plataforma, dispone de las opciones Añadir libro de forma manual o Importar libro lo que me parece realmente muy útil. Por ejemplo, si un usuario encuentra un libro nuevo pero que solo ha sido lanzado en algunos paises y que no está traducido a ingles, lo puede añadir sin ningún problema para tenerlo en las “estanterias virtuales” de la plataforma.

MALA PRACTICA

Los usuarios no disponen de la opción de mantener en privado los libros que añaden a sus listas de lectura, lo que es tanto un inconveniente para la privacidad de los usuarios, como para las personas que lo siguen (en el caso de tenerlo activado) debido a las notificaciones.

FRECUENCIA                 Alta                    Media                Baja

IMPACTO                        Alta                    Media                 Baja

PERSISTENCIA             Alta                    Media                 Baja

Consistencia y estándares


BUENA PRACTICA

Se identifica buena coherencia y cumplimiento de estandares en cuanto a iconografía, colores y tipografía.

MALA PRACTICA

Una mala practica de este principio de usabilidad es el hecho de que el progreso de un libro en Estados Unidos es automatizado al disponer de un Kindle. Sin embargo, si el usuario cambia de ubicación fuera de dicho territorio, la actualización del proceso de lectura se tiene que hacer de forma manual. Se considera que hay un error en cuanto a consistencia en la visibilidad del estado del sistema en función de la ubicación de los usuarios.

FRECUENCIA                 Alta                    Media                Baja

IMPACTO                        Alta                    Media                 Baja

PERSISTENCIA             Alta                    Media                 Baja

También disponen de otros apartados que son accesibles desde otras ubicaciones fuera de Estados Unidos sin embargo, no estan activadas. Generalmente el usuario entra sin saberlo y le avisan que está desactivado solo después de haber hecho varios clicks en el menu para llegar a la página en concreto, lo que lleva a que se frustre. Uno de los ejemplos puede ser la subcategoria Giveaway de dentro de Browse.

 

FRECUENCIA                 Alta                    Media                Baja

IMPACTO                        Alto                    Medio                 Bajo

PERSISTENCIA             Alta                    Media                 Baja

giff

En cuanto a estructura de páginas, se ha detectado que la página de Home dispone de scroll lo que no cuadra para nada con el resto de las páginas.Debido a este cambio, lo que busca habitualmente el usuario en el footer ha sido trasladado en el lateral derecho, lo que es un poco confuso teniendo en cuenta que en las demás páginas si que está en la parte inferior.

 

FRECUENCIA                 Alta                    Media                Baja

IMPACTO                        Alta                    Media                 Baja

PERSISTENCIA             Alta                    Media                 Baja

 

Prevención de errores


BUENA PRACTICA

En el caso en el que los errores que puede cometer el usuario pueden llegar a ser criticos, la plataforma informa con un doble check preguntando si realmente se desea seguir con el proceso.

MALA PRACTICA

No existe ninguna forma de prevenir al usuario de que está añadiendo sin querer un libro en una categoría que no quiere. Por ejemplo, si la ultima vez que he añadido un libro en la lista Want to read lo he añadido también en la que tengo llamada UX, la proxima vez que ponga un libro en la lista Want to read va a añadirse de forma automatica a la de UX y el sistema no me va a avisar de ello. Esta podría ser una de las razónes por las que los usuarios no suelen utilizar las listas más que las tres que vienen por defecto.

FRECUENCIA                 Alta                    Media                Baja

IMPACTO                        Alta                    Media                 Baja

PERSISTENCIA             Alta                    Media                 Baja

 

Reconocimiento antes que recuerdo


BUENA PRACTICA

Algunos elementos que pueden ser reconocidos por el usuario a una simple vista son la iconografía, los botones, la jerarquía y la mayoría de la nomenclatura. Al disponer de este sistema el usuario no tiene que retener la información para un largo periodo de tiempo, haciendo su navegación mucho más eficaz.

MALA PRACTICA

A los usuarios en general no les gusta tener que aprender cosas nuevas para saber como funciona un sistema, aún menos cuando tienen que aprenderlo leyendo. El hecho de que Goodreads este disponible solo en ingles, disponga de pocas representaciones graficas en su navegación y algunas de las nomenclaturas sean dificiles de comprender por el usuario hacen que la carga de la memoria sea bastante elevada, lo que lleva que el usuario termine su navegación batsante saturado

FRECUENCIA                 Alta                    Media                Baja

IMPACTO                        Alta                    Media                 Baja

PERSISTENCIA             Alta                    Media                 Baja

 

Flexibilidad y eficiencia en el uso


BUENA PRACTICA

 

Dentro de la plataforma se puede llegar de forma muy facil a un mismo sitio siguiendo atajos, siendo estos generalmente conocidos solo por usuarios más expertos. Uno de los ejemplos que encontramos es acceder a las listas de los libros desde tres puntos diferentes. Esto sucede también con otras opciones como pueden ser las categorias de los libros.

MALA PRACTICA

 

Un apartado de esta plataforma en el que considero que este principio de usabilidad fracasa es en los clubs de lectura. Es un apartado en el que predomina el texto y no se dispone casi de flexibilidad como podría ser destacar o fijar un mensaje para que predomine, añadir otro tipo de contenido que no sea texto u otras funcionalidades que podrian llegar a ser de gran utilidad para los usuarios.

 

FRECUENCIA                 Alta                    Media                Baja

IMPACTO                        Alta                    Media                 Baja

PERSISTENCIA             Alta                    Media                 Baja

Diseño estético y minimalista


BUENA PRACTICA

Goodreads dispone de un diseño estetico debido a su jerrarquía visual y al sistema de colores que utiliza. Observaremos que su minimalismo destaca solo en algunos apartados como en el de Amigos o Frases.

MALA PRACTICA

En general al diseño de la plataforma le falta disponer de más espacio negativo gracias al que el contenido pueda ser procesado y digerido por el usuario. Esto hace que la percepción del diseño sea cargada y quizás incluso aestetica.

FRECUENCIA                 Alta                    Media                Baja

IMPACTO                        Alta                    Media                 Baja

PERSISTENCIA             Alta                    Media                 Baja

 

Reconocer y diagnosticar los errores y a recuperarse


MALA PRACTICA

Se ha probado a enviar un mensaje a través de la plataforma para poder así ver si el sistema previene los errores. Tras enviar el mensaje se ha descubierto que la lataforma no destaca ninguna opción para deshacer el mensaje, pero si existe la opción de Borrar. Lo que no queda claro es si al borrar el mensaje se elimina tanto del emisor como del receptor o solo del usuario que lo ha borrado. Tras probar borrarlo y preguntar al destinatario del mensaje si se ha borrado o no la conversación por su lado la respuesta ha sido negativa. Además, al borrar el mensaje, el aviso que ha salido para notificarme si estaba segura de borrar el mensaje no sa sido para nada preciso, sino más bien muy general. Debido a eso, considero que este principio de usabilidad fracasa.

FRECUENCIA                 Alta                    Media                Baja

IMPACTO                        Alta                    Media                 Baja

PERSISTENCIA             Alta                    Media                 Baja

 

Ayuda y documentación


BUENA PRACTICA

La página web dispone de un apartado de Ayuda a través del que los usuarios pueden encontrar información relevante para comprender mejor la navegación dentro de toda la plataforma. Este apartado es accesible desde todas las paginas de la plataforma. Además, goodreads dispone a través de todo el trascurso de la interacción de guía para que el usuario comprenda tanto la nomenclatura cono el uso de cada una de las categorias.

 

BIBLIOGRAFÍA


Goodreads, Aplicación analizada, Link: https://www.goodreads.com/

Stadista, Number of registred members on Goodreads from May 2011 to July 2019, Link: https://www.statista.com/statistics/252986/number-of-registered-members-on-goodreadscom/

Membrives, J., & Tesconi, S. (. (s.f.). 4. La evaluación de la usabilidad sin personas usuarias, Universitat Oberta de Catalunya, Cuaderno de evaluación de la usabilidad. Link http://quadern-usabilitat.recursos.uoc.edu/es/4-1-introduccion/

Nielsen, J. (15 de Noviembre de 2020), 10 Usability Heuristics for User Interface Design, Nielsen Norman Group, Link: https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/

Garrett, J. J. (2011). The elements of user experience: User-centered design for the Web and beyond, Cap: The Strategy Plane, Subcap. Usability and User research, Página 50.

Los gifs utilizados son provenientes de giphy, Link: https://giphy.com/

 


Gracias por leer hasta aquí. Cualquier feedback y/o sugerencias son más que bienvenidas así que no dudes en dejar tus pensamientos en un comentario.

Debat0el M · Evaluación de la Usabilidad · PEC II · Evaluación Heurística

No hi ha comentaris.